Eesti
English

Uudised ja teated

29.11.2007   Paet: Eesti tervitab Gruusia avatust valimisvaatlusmissioonidele
20.11.2007   Urmas Paet: Gruusia vajab meie selgemat tuge
19.11.2007   Paet: EL peab jätkama Gruusia toetamist
18.11.2007   Välisminister arutab ELi välisministrite kohtumisel olukorda Gruusias
16.11.2007   Eesti välisminister tervitab erakorralise seisukorra lõpetamist Gruusias
12.11.2007   Välisminister tervitab Gruusia presidendivalimisi
03.10.2007   Paet: NATO liikmelisuse tegevuskava andmine julgustaks Gruusiat reformidega jätkama
14.09.2007   Paet: Eesti toetab viisalihtsustuslepingu läbirääkimiste alustamist Gruusiaga
03.09.2007   Paet: Euroopa naabruspoliitika vajab tõhusat edasiarendamist
17.08.2007   Välisminister tõstatas Põhja- ja Baltimaade välisministrite kohtumisel Gruusia raketiintsidendi teema
16.08.2007   Eesti saadab kaks eksperti Gruusiasse raketiintsidenti uurima
08.08.2007   Välisminister arutas ELi välisasjade volinikuga ELi reaktsiooni Gruusias juhtunule
07.08.2007   Välisministeerium soovib sõltumatut ekspertiisi Gruusia-Vene piiri läheduses toimunu selgitamiseks
03.07.2007   Paet: Eesti toetab NATO liikmelisuse tegevuskava andmist Gruusiale
03.07.2007   Paet: soovime viisalihtsustust Gruusia ja Euroopa Liidu vahel
02.07.2007   Välisministeerium toetab ligi 1.9 miljoni krooniga Gruusia, Moldova ja Ukraina ülikoolide kaasamist siirdeuuringute võrgustikku
21.06.2007   Välisministeerium toetab enam kui 2,3 miljoni krooniga Gruusia kutsehariduse arendamist
27.05.2007   Eesti toetab Gruusia, Ukraina ja Moldova sõidukivarguste uurijate koolitust
03.04.2007   Eesti toetab Gruusia ja Moldova diplomaatide õpinguid Eesti Diplomaatide Koolis
29.03.2007   Paet: Eesti toetab Gruusia püüdlusi NATO suunal
26.02.2007   Eesti aitab Gruusial kohtusüsteemi tõhustada
 «  2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee