Eesti
English

Välisminister Urmas Paet: Georgia peab jätkama pingutusi Euroopa Liiduga viisavabaduse saavutamiseks

19.10.2011

Välisminister Urmas Paet arutas Tbilisis kohtumisel Georgia välisministri Grigol Vašadzega Georgia lõimumist Euroopa Liidu ja NATOga ning kahepoolsete suhete edendamist.

Kõneldes Georgia lõimumisest Euroopa Liiduga märkis välisminister Paet, et Eesti toetab riigi püüdlusi EL liikmesuse suunal ning innustab jätkama kodutööd reformide elluviimiseks. „Sel aastal jõustunud Euroopa Liidu ja Georgia vaheline viisalihtsustus- ja tagasivõtuleping toimib hästi,“ ütles Paet. „Oluline on jätkata koostööd ja Georgia pingutusi viisavaba liikumise saavutamiseks ning viisadialoogi alaste läbirääkimistega alustamiseks Euroopa Liiduga," sõnas Paet.
Eesti toetab välisminister Paeti sõnul ka Euroopa Liidu ja Georgia vahelise laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamist sel aastal. „Edukalt on kulgenud assotsiatsioonilepingu läbirääkimised,“ lisas ta.

Eesti välisministri sõnul on oluline Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM) roll ja selle jätkumine Georgias. „Euroopa Liidu tugev ja nähtav kohalolek Georgias on vajalik, see on asendamatu uute konfliktide ennetamisel. Samas peab EUMM saama ligipääsu ka Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale," lausus välisminister Paet.

Kõneldes Eesti ja Georgia kahepoolsetest suhetest märkis Paet, et Eesti on valmis abistama arengukoostöö raames Georgiat reformide elluviimisel ja kodanikuühiskonna tugevdamisel. „Tallinnas tegutsev Eesti Idapartnerluse Keskus on keskendunud idapartnerite avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmisele. Eesti on valmis aitama luua Georgiasse ka diplomaatide kooli. Soovime järgnevatel aastatel jagada oma kogemust riigi haldussuutlikkuse, hariduse, majandusarengu ning kodanikuühiskonna valdkondades,“ ütles välisminister Paet.

Foto kohtumisest: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee