Eesti
English

Välisminister Urmas Paet kõneles Georgia rahvusliku julgeolekusekretäriga olukorrast okupeeritud territooriumitel

18.10.2011

Välisminister Urmas Paet arutas täna Tbilisis Georgia rahvusliku julgeolekunõukogu sekretäri Giorgi Bokeriaga olukorda riigi okupeeritud territooriumitel ning kinnitas, et Eesti on Abhaasia ja Lõuna-Osseetia mittetunnustamispoliitika kindel toetaja.

Välisminister Urmas Paeti sõnul saab Georgia konflikti lahendamise alus olla lähtumine rahvusvahelistest õigusnormidest, mis käsitlevad riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. „Rahumeelse lahenduse eelduseks on relvarahu lepingute täitmine ja Genfi kõneluste jätkamine,“ lisas ta. Giorgi Bokeria ütles, et julgeolekuolukord on viimase poole aastaga Georgias selgelt paranenud. Ta andis ülevaate Georgia okupeeritud territooriumite strateegia rakendamisest, millega soovitakse Abhaasia ja Lõuna-Osseetia elanike sidet muu Georgiaga tugevdada. Välisminister Paet avaldas toetust selle elluviimisele. „Usalduse ja koostöö loomine okupeeritud alade elanike ja Georgia võimude vahel on võtmetähtsusega ülesanne. Seda praegu ennekõike tervishoiu- ja hariduskoostöö abil," lisas ta.

Paet rõhutas Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM) rolli ja selle jätkumise olulisust Georgias. „Euroopa Liidu tugev ja nähtav kohalolek Georgias on vajalik, see on asendamatu uute konfliktide ennetamisel. Samas peab EUMM saama ligipääsu ka Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale," lausus välisminister Paet. Tema sõnul tuleb taastada ka OSCE missioon.

Välisminister Paet kohtub Georgia visiidi käigus ka president Mikheil Saakašvili ja välisminister Grigol Vašadzega.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee