Eesti
English

Eesti toetab Euroopa Liidu kiiremaid viisalihtsustuskõnelusi Georgia, Moldova ja Ukrainaga

03.09.2011

Euroopa Liidu välisministrite täna lõppenud kohtumisel Poolas Sopotis arutati suhete tihendamist ELi idapartneriga. Välisminister Urmas Paeti sõnul on lootus, et Poola eesistumise lõpuks on võimalik edasi liikuda idapartnerite ELiga lõimumisel. „Näiteks Ukrainaga lõpetada läbirääkimised assotsiatsioonileppe ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu üle ning Gruusia ja Moldovaga avada vabakaubanduslepingu läbirääkimised,“ lisas ta.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline ELi idapartnerluse liikmetega hoida selget suunda. „Ilma kindla perspektiivita on meie partneritel raskem reformikursil püsida. Nii on vaja liikuda kiiresti edasi viisalihtsustusprotsessiga. Moldova, Ukraina ja Georgia puhul on oluline edukalt protsessi jätkata. Armeenia ja Aserbaidžaaniga tuleb alustada viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute läbirääkimisi,“ ütles Paet.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on arengud Valgevenes väga murettekitavad. „Hetkel on peamine nõuda kõigi poliitvangide vabastamist ja rehabiliteerimist, mis on eeldus, et Euroopa Liidu ja Valgevene suhted saaksid edasi liikuda,“ lisas ta.

Euroopa Liidu idapartnerluse riigid on Eesti arengukoostöö prioriteetriigid ja Eesti toetab nende tihedamat lõimumist ELiga ka arengukoostöö kaudu. 2011. aasta algusest alates tegutseb Eestis Idapartnerluse Keskus, mis ametnike koolituste ja täiendõppe kaudu annab oma panuse idapartnerlusriikide reformide läbiviimisse.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALTUS
637 7654
5111528
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee