Eesti
English

Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu tugevat rolli Lõuna-Kaukaasia konfliktide lahendamisel

23.05.2011

Välisminister Urmas Paeti sõnul näitavad hiljutised kokkupõrked Gruusia kontrolljoonel Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, et pidev vajadus rahvusvahelise kohaloleku järele on selles piirkonnas jätkuvalt tugev. “Lisaks Euroopa Liidu vaatlusmissiooni jätkumisele peab Eesti oluliseks ka ÜRO ja OSCE missioonide naasmist Gruusiasse,” ütles ta.

Paeti sõnul peab Euroopa Liit olema Lõuna-Kaukaasias tugevalt esindatud ning aitama tagada turvalisust ja stabiilsust. „Euroopa Liidu eriesindaja peaks Gruusias ja Lõuna-Kaukaasias tegevust alustama vastavalt kokkulepitule 1. septembril 2011,“ lisas ta.

“Samaaegselt konfliktide lahendamisega tuleb Euroopa Liidul toetada demokraatlikke reforme Armeenias ja Aserbaidžaanis, et täidetaks ka rahvusvahelisi kohustusi sõnavabaduse kaitsmisel,” märkis Paet. “Samuti loodame, et Armeenia ja Aserbaidžaaniga jõutakse viisalihtsustuse ning tagasivõtulepingu läbirääkimisteni,” ütles ta.

Euroopa Liit peaks tihendama koostööd ka Minski grupiga, et liikuda Mägi-Karabahhia konflikti lahenduse suunas. „Mägi-Karabahhia konfliktipotentsiaal kõigutab stabiilsust kogu Lõuna-Kaukaasias,“ sõnas Paet.

Lähem info:
Helen Ennok, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee