Eesti
English

Välisminister Urmas Paet: Gruusia konflikti lahendamine peab lähtuma territoriaalse terviklikkuse põhimõttest

14.05.2011

Välisminister Urmas Paet rõhutas Tallinnas Gruusia asepeaministri Eka Tkeshelashviliga kohtudes, et Gruusia konflikti rahumeelse lahendamise ja selles kannatanute inimõiguste tagamise nimel tuleb minna edasi viisil, mis austab Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust.

Paet tunnustas kohtumisel Gruusia edusamme poliitiliste, majanduslike ja ka julgeoleku- ning kaitsereformide läbiviimisel. „Gruusia on teinud palju oma ühiskonna reformimisel ning on jätkuvalt tähtis lähtuda Gruusia territoriaalsest terviklikkusest,“ ütles ta. Välisminister lisas, et just seetõttu tuleb tegelda ka Gruusia okupeeritud alade kaasamisega, millele peaks kaasa aitama Euroopa Liidu poolne okupeeritud alade strateegia.

Pidades silmas okupeeritud alade kaasamisstrateegiat, on välisminister Paeti sõnul ka Eesti suunanud mitmeid oma arengukoostööprojekte just nendel aladel elavate inimeste toetamiseks. „Viimastest koostööprojektidest võib välja tuua Gruusia sisepõgenikest noortele suvepuhkuse korraldamise Eestis, Gruusia lastele mänguväljakute ehitamise Shida-Kartli ja Mtskheta-Mtianeti sisepõgenike külades ning Gali psühhosotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse toetamise,” tõi Paet näiteid.

Välisminister rõhutas kohumisel, et Gruusia reformidele kaasaaitamisel on oluline ka Euroopa Liidu ja Gruusia vaheliste majandussuhete arendamine. „Läbirääkimiste alustamine laiapõhjalise vabakaubanduslepingu sõlmimiseks on samuti tähtis samm ELiga integreerumise suunas. Loodame, et läbirääkimised algavad juba sellel sügisel,” sõnas välisminister Paet. „Käeoleva aasta märtsis jõustunud Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline viisalihtsustusleping aitab samuti kaasa inimeste liikumisvõimaluste laienemisele,“ lisas ta.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee