Eesti
English

Välisminister Urmas Paet: Mägi-Karabahhia konflikti lahendamine vähendaks Lõuna-Kaukaasias pingeid

13.04.2011

Välisminister Urmas Paet arutas kolleegidega Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis Euroopa Liidu rolli Lõuna-Kaukaasias ning võimalusi Mägi-Karabahhia konflikti lahendamiseks. Välisminister Paet ütles, et EL peaks oma nähtavust Lõuna-Kaukaasias veelgi suurendama. „Euroopa Liidu eriesindaja koha säilitamine hõlbustab ELil täita võetud kohustust aidata leida lahendus sealsetele konfliktidele,“ lisas ta.

Paeti sõnul toetab Eesti vabakaubandusläbirääkimiste alustamist Gruusia ja Armeeniaga. „Meie huvides on Gruusia ja Armeenia abistamine, et nad läbirääkimiste alustamiseks vajalikud tingimused täidaksid,“ sõnas ta. Paeti sõnul peaksid läbirääkimised viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingu sõlmimiseks Armeenia ja Aserbaidžaaniga algama lähitulevikus.

Rääkides Mägi-Karabahhia konflikti reguleerimisest märkis välisminister Paet, et nii Armeenial kui Aserbaidžaanil tuleb rahvusvahelise kogukonna kaasabil teha pingutusi konflikti lahendamiseks. „Mägi-Karabahhia konflikti lahendamine vähendaks oluliselt Lõuna-Kaukaasias pingeid ning aitaks kaasa piirkonna arengule,“ lisas ta.

Kõneldes olukorrast Gruusias, rõhutas Paet Euroopa Liidu vaatlusmissiooni olulisust uute pingete ennetamisel. “Samas on oluline tagada missiooni juurdepääs ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia aladele,“ lisas ta.

VÄLISMINITEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66 159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee