Eesti
English

Välisminister Paet avas Eesti Euroopa Liidu Idapartnerluse Keskuse

26.01.2011

Välisminister Urmas Paet rõhutas täna Eesti Euroopa Liidu Idapartnerluse Keskuse avamisel, et keskus annab Eestile ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele väga hea võimaluse panustada idapartnerite – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Valgevene ja Ukraina - arengusse ning aitab tihendada nende riikide suhteid Euroopa Liiduga.

Välisminister Paeti sõnul on Idapartnerluse Keskuse tegevuse eesmärk tõsta idapartnerite avaliku sektori suutlikkust ning jagada neile reformikogemusi. „Viimasel kümnel aastal on Eesti jaganud oma reformikogemusest lähtuvat õpet sadadele idapartnerluse riikide ametnikele,“ lausus Paet. „Idapartnerluse keskuse avamine võimaldab meil veelgi tõhusamalt toetada idapartnereid Euroopa Liidule lähenemisel ning reformide elluviimisel,“ lisas ta.

Paeti sõnul korraldab Idapartnerluse Keskus idapartnerluse partnerriikide riigiametnikele ning diplomaatidele õppeseminare, samuti väljaõppeprogramme noortele diplomaatidele ning idapartnerlust uurivat teadustegevust. Keskus suurendab partnerlusprojekti kaasatud riikide võimekust pidada läbirääkimisi ning teha koostööd Euroopa Liidu ja selle institutsioonidega.

Idapartnerluse Keskust rahastab välisministeerium. Samuti toetavad keskust Rootsi Arengukoostöö Agentuur (SIDA) ja Soome välisministeerium.

Eesti jaoks on idapartnerluse partnerriigid prioriteetsed nii poliitiliselt, majanduslikult kui arengukoostöö sihtriikidena.

Lisainfot Idapartnerluse Keskuse kohta: http://www.eceap.eu

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee