Eesti
English

Eesti toetab Gruusia lapsi sõjatraumade leevendamisel

31.10.2010

Välisministeerium toetab Gruusia relvakonfliktis kannatanud laste sõjatraumade leevendamist. Projekti viib läbi Tallinna Ülikool, kes korraldab loomingulised õpitoad Gruusia Ushapati külakooli lastele. Selle raames tutvustatakse lastele maalimist, keraamikat, fotograafiat, skulptuuri ja maakunsti.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on projekti eesmärk leevendada Gruusia relvakonfliktijärgselt laste olukorda ja aidata kaasa nende eneseleidmisele loomingulise tegevuse kaudu. „Kasvatusteadlased toonitavad, et kunstilise tegevuse käigus areneb eelkõige laste enesehinnang. See on eriti oluline, kui lapsed on konfliktijärgses stressis,“ ütles Paet. „Tahame Tallinna Ülikooli ekspertide ja Tbilisi ülikooli koostöös läbiviidava loomingulise ühistegevusega kaasa aidata Gruusia laste maailmapildi avardumisele,“ lisas ta.

Loomingulise ühistegevuse projekti on kaasatud nii Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete osakond, kunstide instituut kui Balti Filmi- ja Meediakool. Projekt kestab käesoleva aasta sügisest 2011. aasta kevadeni, selle tulemusel valmib ka dokumentaalfilm loominguliste töötubade käigus toimunust.

Välisministeerium toetab projekti välisministeeriumi eelarves arengukoostööks ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest pea 430 000 krooniga. Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist.

  

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
367 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee