Eesti
English

Välisminister Paet kohtus Gruusia presidendi Saakašviliga

08.09.2010

Välisminister Urmas Paet rõhutas Gruusia presidendile Mikheil Saakašvilile, et konfliktijärgse olukorra leevendamise huvides tuleb jätkata jõupingutusi rahvusvaheliste vaatlejate naasmiseks kogu Gruusia territooriumile. „Pikaajalise poliitilise lahenduse aluseks võib olla vaid Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine,“ rõhutas Paet. „Samuti vajab tõsist tähelepanu sisepõgenike olukorra leevendamine ning okupeeritud alade elanike kaasamine igapäevaellu,“ ütles Paet.

Välisminister Paet avaldas Saakašvilile Eesti toetust Gruusia lähenemisele Euroopa Liidule ja NATOle. „Gruusia jaoks on vajalik jätkata järjekindlalt ja kannatlikult ELile ja NATOle lähemale viivate sise- ning majandusreformidega,“ lausus välisminister Paet. „Eesti toetab kiiret edasiliikumist Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustuslepingu jõustamisega ja tagasivõtulepingu sõlmimisega,“ lisas Paet.

Kõneldes koostööst Euroopa Liidu naabruspoliitika ja idapartnerluse raames rõhutas välisminister Paet, et Gruusia peaks kindlasti aktiivselt kasutama kõiki pakutavaid võimalusi, et toetada oma reformiprotsessi. „Idapartnerlus pakub Gruusiale, aga ka teistele Idapartnerluse sihtriikidele kasuliku võimaluse Euroopa Liidule lähenemiseks,“ sõnas Paet.

Gruusia oli ja jääb lähiajal Eesti suurimaks kahepoolse arenguabi saajaks ning üks neljast arengukoostöö prioriteetriikidest Ukraina, Moldova ja Afganistani kõrval. „Eesti on valmis jagama oma reformikogemusi arengukoostöö projektide kaudu. Teostatud ja teostamisel on mitmeid arengukoostöö projekte, milledest võib esile tuua Gruusia politseinike, riigiametnike, noorte diplomaatide ja üliõpilaste koolitamist, kutsehariduse reformimist ja riigi haldussuutlikkuse tõstmist puudutavaid projekte,“ lausus Paet.

Välisminister Paet kohtus ka Gruusia peaministri Nikoloz Gilauriga, kellega käsitleti samuti Eesti ja Gruusia suhteid, sealhulgas majandussidemete edendamist ning Gruusia liikumist Euroopa Liidu ja NATO suunas.

Eesti ja Gruusia majandussuhetes on välisminister Urmas Paeti sõnul vaatamata väga headele poliitilistele suhetele veel siiski küllaldaselt arenguruumi nii kaubavahetuses kui ka vastastikuses investeeringutes. „Majandussuhete elavdamiseks on vaja edasi arendada lepingulist alust, mis annaks ettevõtjatele selged õiguslikud raamid äritegevuseks,“ sõnas Paet. Paet ja Gilauri avaldasid lootust, et võimalikult peatselt jõustub investeeringute kaitse leping.

Veel külastab välisminister Paet oma visiidi raames ühes Euroopa Liidu Gruusia vaatlusmissiooni juhi Hansjörg Haberiga ka okupeeritud alade kontrolljoone lähedal asuvaid Gruusia sisepõgenike külasid – Tserovanit, Odzisit, Ergnetit, samuti Gori linna ja Mtskhetat. Kavas on kohtumised Shida Kartli ja Mtskheta Tianeti kuberneridega.

Fotod kohtumistest: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee