Eesti
English

Välisminister Paet: Eesti toetab Gruusia territoriaalset terviklikkust

07.09.2010

Välisminister Urmas Paet rõhutas Tbilisis kohtumisel Gruusia välisministri Gregory Vašadzega, et Eesti toetab Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Paet ja Vašadze arutasid olukorda Gruusias ja selle riigi tulevikku ning koostööd NATO, Euroopa Liidu ja Eestiga.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM – EU Monitoring Mission) jätkumine Gruusias, kuna julgeolekuolukord ei ole konfliktipiirkonnas paranenud. „Euroopa Liidu vaatlusmissioon Gruusias on ainus toimiv julgeolekumehhanism konfliktipiirkonnas okupeeritud alade lähistel peale teiste rahvusvaheliste organisatsioonide missioonide lahkumist,“ lausus välisminister Paet. Samuti tuleb Paeti sõnul leida inimlik lahendus sisepõgenike toetamisel.

Paet ja Vašadze kõnelesid Gruusia reformidest NATO ja Euroopa Liidu suunal. Välisminister Paet rõhutas Eesti toetust Gruusiale lähenemisel Euroopa Liidule ja NATOle.

Välisminister Paeti sõnul on Euroopa Liidu ja Gruusia vaheliste läbirääkimiste alustamine Assotsiatsioonilepingu, sealhulgas ka kõikehõlmava vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, oluline samm suhete arengus. „Euroopa Liidu ja Gruusia kaubandus- ning majandussuhete arendamine on osa laiemast ühendusega integreerumisest ning omab ka julgeolekupoliitilist dimensiooni,“ lausus Paet. Eesti on pakkunud Gruusiale läbirääkimisteks valmisoleku saavutamiseks ja reformide elluviimiseks abi.

Eesti toetab ka kiiret edasiliikumist viisalihtsustuse jõustamisega Gruusia kodanikele Euroopa Liitu reisimisel.

Välisminister Urmas Paet kinnitas, et Gruusia jääb Eesti arengukoostöö prioriteetriigiks ka tulevikus. „Eesti senine abi on keskendunud eelkõige Gruusia riigi võimekuse tõstmisele näiteks sisejulgeoleku alal, haridussektori ja majandusarengu toetamisel,“ lausus Paet.

Välisministrid kõnelesid Eesti ja Gruusia koostööst ka Euroopa Liidu Naabruspoliitika ja Idapartnerluse raames. Paeti sõnul oleks Gruusial kasulik Euroopa Liidule lähenemiseks kasutada maksimaalselt ära ühenduse Idapartnerluse poolt pakutud võimalusi. „Loome Idapartnerluse koolituskeskuse ning Gruusia noored diplomaadid on osalema oodatud,“ lisas ta.

Eesti ja Gruusia teevad välisminister Urmas Paeti hinnangul OSCEs, Euroopa Nõukogus ja ÜROs head koostööd. Eesti peab oluliseks Gruusia küsimuse arutamise jätkumist rahvusvahelistes organisatsioonides kuni konflikti lahendamiseni.

Välisminister Urmas Paetil on täna kavas kohtumised veel Gruusia presidendi Mikheil Saakašvili ja peaminister Nika Gilauriga.

Paet esines täna ka Gruusia välisesinduste juhtidele, kellega kõneles Euroopa Liiduga seotud teemadel, NATO-Gruusia suhetest ja Eesti kogemustest neis organisatsioonides ning kahepoolsetest suhetest.

Välisminister Urmas Paet ja tema Gruusia kolleeg Gregory Vašadze

Välisminister Urmas Paet ja tema Gruusia kolleeg Gregory Vašadze


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee