Eesti
English

Eesti aitab Gruusial ja Ukrainal tõsta jalakäijate teadlikkust turvalisest liikluskäitumisest

23.08.2010

Välisministeerium toetab Gruusiale ja Ukrainale suunatud projekte, mille eesmärk on aidata mõlemal riigil selgitada jalakäijatele liiklusohutusealaseid põhimõtteid.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eestil pikaajalised kogemused liikluskasvatuse ja preventsiooni vallas. "Soovime aidata Gruusial ja Ukrainal liiklusohutusealase kasvatuse ja selgitustööga tõsta jalakäijate teadlikkust turvalisest käitumisest liikluses. Eesti kogemus näitab, et helkuri kohustuslik kandmine pimedal ajal vähendab jalakäijatel riski sattuda liiklusõnnetusse. Peatselt on algamas kooliaeg ning sügise saabudes lühenevad päevad. Seda enam on oluline liiklusõnnetusse sattumise vältimiseks teadvustada liiklejatele turvalise käitumise olulisust ning helkuri kandmise vajalikkust," lausus välisminister Paet.

Gruusiale suunatud SA Lõuna Koolituse projekti eesmärk on tõsta Gruusia liiklejate, eriti kooliõpilaste teadlikkust ohtudest liikluses ja sellest, kuidas neid vältida. Projekti raames saabuvad Gruusia politseiametnikud, haridus- ja teadusministeeriumi ning MTÜ "Partnership for Road Safety" esindajad nädalasele õppevisiidile Eestisse, kus neile jagatakse Eesti kogemusi liikluspreventsiooni osas. Koostöös Gruusia partneritega viiakse Tbilisi koolide õpilastega läbi liiklusohutusalased ennetusüritused. Tbilisi kooliõpilastele jagatakse ka liiklusturvalisuse teemalisi materjale.

Projektis osalevad Tbilisi suuremad koolid, kuna enamus liiklusõnnetusi juhtub pealinnas või selle lähiümbruses. Möödunud aastate jooksul on liiklusõnnetuste arv Gruusias kasvanud 1000 võrra. Paljud liiklusõnnetustes hukkunud jalakäijad on lapsed.

Ukrainas viib MTÜ VIA-INFO ellu projekti, mille eesmärk on suurendada jalakäijate turvalisust Ukrainas helkuri kandmise kultuuri arendamisega. Projekti raames jagatakse Ukraina liiklusmiilitsa töötajatele Eesti positiivset kogemust helkurikandmise vajalikkuse selgitamisest. Selleks korraldatakse Ukraina liiklusmiilitsa juhtidele seminar, preventsiooniosakonna töötajatele koolitus ning õppevisiit Eestisse.

Ukraina liiklusolukorra viimaste aastate statistika näitab, et teedel hukkub iga kahe tunni tagant inimene. Ukraina liiklusmiilitsa poolt läbiviidud uurimuse kohaselt on pooltel juhtudel jalakäijatele otsasõitudest süüdi jalakäijad ning suurem osa neist liiklusõnnetustest juhtub pimedal ajal. Ukrainas ei ole helkuri kandmine kohustuslik.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee