Eesti
English

Eesti toetab ELi-Gruusia viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kiiret sõlmimist

11.04.2010

Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu ning Gruusia viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kiiret sõlmimist.

Paeti sõnul on tagasivõtulepingu sõlmimise eesmärk riikidevahelise koostöö arendamine, et seeläbi korraldada võimalikult efektiivselt riiki seadusliku aluseta saabunud ja seadusliku aluseta viibivate isikute lahkumine. „Valmisolek tagasivõtumenetluse rakendamiseks on Gruusia jaoks üks olulisemaid teemasid koostööks Euroopa Liidu migratsioonipoliitika raames,“ lisas ta.

Sisekaitseakadeemia aitab koostöös Eesti politsei- ja piirivalveametiga kuni kümnele Gruusia siseministeeriumis, justiitsministeeriumis ning põgenike ja majutusministeeriumis tagasivõtuküsimustega tegelevatele ametnikele korraldada tagasivõtumenetluse koolituse. Selle käigus omandavad Gruusia ametnikud kogemusi ja infot Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi praktikast tagasivõtumenetluses.

Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengukoostööks ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest 325 000 krooniga.

Gruusia on üks Eesti välispoliitika ja arengukoostöö prioriteetseid sihtriike.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee