Eesti
English

Paet ja Saakašvili kõnelesid Gruusia lõimumisest ELi ja NATOga

21.01.2010

Välisminister Urmas Paet rõhutas täna Tallinnas kohtumisel Gruusia presidendi Mikheil Saakašviliga Eesti toetust Gruusia lähenemisele Euroopa Liidule ja NATOle. „Gruusial on euroatlantilistele struktuuridega lõimumisel oluline jätkata vajalike sise- ja majandusreformidega,” ütles välisminister Paet.

Rääkides koostööst Euroopa Liidu Naabruspoliitika ja Idapartnerluse raames rõhutas välisminister Paet, et Gruusia peaks kindlasti aktiivselt kasutama kõiki pakutavaid võimalusi, et toetada oma reforme. "Idapartnerlus on Gruusiale ning teistele Idapartnerluse sihtriikidele oluline võimalus Euroopa Liidule lähenemiseks. Euroopa Liidu tugi, majanduslikuks integratsiooniks vajalikud lepingud ning koostöö energia- ja transpordi-, aga ka viisaküsimustes on see, mille kaudu Idapartnerlus saaks areneda," rääkis Paet.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti ELi-Gruusia vahelise viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kiiret allkirjastamist ning ELi-Gruusia sügava ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) ning assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste alustamist niipea kui Gruusia on selleks valmis.

Paet ja Saakašvili kõnelesid veel olukorrast Lõuna-Kaukaasias. Välisminister Paet taaskinnitas Eesti toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele. Paeti sõnul saab pikaajalise poliitilise lahenduse aluseks olla vaid Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine.

Paet märkis, et Gruusia on jätkuvalt Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline ning arengukoostöö prioriteetriik. "Eesti ja Gruusia koostöö on tihe ning areneb arenguabi valdkonnas mitmete kahepoolsete sisejulgeoleku, õigusriigi arengu ja riigi toimimist tõhustavate, aga ka haridusprojektide kaudu," sõnas Paet. Viimase viie aasta jooksul on Eesti rahastanud 30 erinevat kahepoolset arengukoostöö projekti Gruusias.

Paet ja Saakašvili arutasid ka edasisi koostöövõimalusi majandussuhete elavdamisel. Paet avaldas lootust, et Eesti-Gruusia vahelist ettevõtlust soodustab ka peagi jõustuv investeeringute kaitse leping.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee