Eesti
English

Eesti soovib Gruusiaga peatselt sõlmida investeeringute kaitse ning pensionikindlustuse leppe

25.08.2009

Välisminister Paet arutas teisipäeval, 25. augustil Tallinnas kohtumisel Gruusia välisministri Gregory Vašadzega Eesti-Gruusia vahelise lepingulise baasi täiendamist, et soodustada riikide vahelist ettevõtlust. "Soovime lähimas tulevikus sõlmida Gruusiaga investeeringute kaitse lepingu, et aidata kaasa Eesti ja Gruusia ärikontaktide tihenemisele," märkis Paet. "Samuti tahame võimalikult kiiresti sõlmida kahe riigi vahelise pensionikindlustusleppe," lisas ta.

Eesti välisminister Urmas Paet ja Gruusia välisminister  Gregory Vašadze

Rääkides Euroopa Liidu vaatlusmissioonist (EUMM - EU Monitoring Mission) Gruusias rõhutas välisminister Paet selle olulisust julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel Gruusias. "Euroopa Liidu vaatlusmissioonil on pärast teiste rahvusvaheliste organisatsioonide missioonide lõppemist väga tähtis roll Gruusia julgeoleku stabiliseerimisel," lausus Eesti välisminister. Paet lisas, et pikaajalise lahenduse aluseks saab olla vaid Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine.

Veel kõneldi Eesti ja Gruusia koostööst Euroopa Liidu Naabruspoliitika ja Idapartnerluse raames. "Gruusia peaks kindlasti aktiivselt kasutama pakutud võimalusi, et toetada oma reforme ja harmoniseerida seadusandlust. Idapartnerlus on Gruusiale ning teistele Idapartnerluse sihtriikidele oluline võimalus ELile lähenemiseks," lausus Paet. Välisminister lisas, et Eesti jätkab Gruusia toetamist ka NATO-ga lõimumisel.

Välisminister Paeti sõnul toetab Eesti ELi-Gruusia vahelise viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute kiiret sõlmimist ning ELi-Gruusia sügava ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) ning assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste alustamist niipea kui Gruusia on selleks valmis.

Välisminister Urmas Paet kinnitas, et Eesti arengukoostöö Gruusiaga jätkub kavandatud kujul. "Eesti ja Gruusia koostöö on tihe ning areneb arenguabi valdkonnas mitmete kahepoolsete sisejulgeoleku, õigusriigi arengu ja riigi toimimist tõhustavate, aga ka haridusprojektide kaudu," sõnas Paet. Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist. Viimase viie aasta jooksul on Eesti rahastanud 30 erinevat kahepoolset arengukoostöö projekti Gruusias. Välisminister Vašadze tänas Eestit Gruusiale osutatud abi eest.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee