Eesti
English

Paet arutab ELi välisministritega vaatlusmissiooni pikendamist Georgias

26.07.2009

Esmaspäeval, 27. juulil osaleb välisminister Urmas Paet Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC - General Affairs and External Relations Council) istungil.

Välissuhete blokis tuleb ministritel kõne alla olukord Somaalias, valimistejärgses Iraanis ning julgeolekuolukord Georgias.

Välisminister Urmas Paet rõhutas enne kohtumist Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM - European Union Monitoring Mission) jätkamise olulisust Georgias. „Vaatlusmissioonil on oluline stabiliseeriv roll. Pärast ÜRO ning OSCE vaatlusmissiooni tegevuse lõpetamist Georgias on Euroopa Liidu roll Georgia ja regiooni stabiilsuse ning julgeoleku tagamisel veelgi olulisem, seda enam, et Euroopa Liidu vaatlusmissioon on jäänud ainsaks rahvusvaheliseks vaatlusmissiooniks Georgia territooriumil,“ rõhutas Paet. Eesti on lähetanud EUMM Georgia koosseisu kaks eksperti. „Euroopa Liidu vaatlusmissiooni mandaat katab kogu Georgiat, kuid samas on kahetsusväärne, et vaatlejatel pole olnud siiani võimalik pääseda Abhaasiasse ja Lõuna-Osseetiasse,“ lisas ta.

Üldasjade osas arutavad Euroopa Liidu ministrid Rootsi eesistumise prioriteete ning Läänemere strateegia ettevalmistusega seonduvat. Samuti on kõne all Islandi liitumisavaldus ELiga ühinemiseks.

Välisminister Urmas Paet sõnul toetab Eesti Islandi liitumisavalduse ilma tõrgeteta käsitlemisest ELis.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee