Eesti
English

Eesti toetab Gruusia siseturvalisuse suurendamist

10.06.2009

Välisminister Urmas Paet rõhutas täna kohtumisel Gruusia presidendi Mihhail Saakašviliga Eesti toetust Gruusia reformidele ning lähenemisele Euroopa Liidule ja NATOle.

„Soovitame Gruusial liikuda järjekindlalt ja kannatlikult, tehes Euroopa Liidule ja NATOle lähemale viivaid reforme,“ ütles Paet. „Eesti toetab Gruusia püüdlusi ning loodame ka Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingu kiiret sõlmimist,“ lisas Paet.

Välisminister Urmas Paet toonitas Eesti jätkuvat toetust Gruusiale arenguabi valdkonnas. Paet andis täna Gruusia siseministeeriumile üle varustuse, mis aitab Gruusial tõsta võimekust võltsitud reisidokumentide ja varastatud autode avastamisel ning tõkestada autode salakaubandust Kaukaasia regioonis. „Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist. Soovime toetada demokraatliku Gruusia arengut, sisejulgeoleku tõhustamiseks mõeldud piirivalvevarustus on osa sellest,“ sõnas Eesti välisminister Gruusia siseministeeriumis toimunud üleandmistseremoonial.

Kõne all olid ka majandusarengu perspektiivid ja Gruusia majanduskeskkonna atraktiivsus. Paet, kes avas Tbilisis ka Eesti-Gruusia äriseminari, avaldas ühtlasi lootust, et Gruusia ettevalmistused jõuavad peagi nii kaugele, et alustada laiaulatusliku Euroopa Liidu-Gruusia vabakaubanduslepingu, aga ka Euroopa Liidu-Gruusia assotsiatsioonilepingu läbirääkimisi. Ka toonitas Paet Eesti ja Gruusia vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimise vajadust.

Paet kohtus täna ka Gruusia parlamendi spiikri David Bakradze, peaminister Nikoloz Gilauri ja asevälisminister George Bokeriaga, kellega käsitleti samuti nii Eesti ja Gruusia tihedaid suhted, Gruusia liikumist Euroopa Liidu ja NATO suunas, piirkonna julgeolekuolukorda, energeetikaküsimusi ning koostööd Euroopa Naabruspoliitika ja Idapartnerluse raames.

Rääkides kohtumisel David Bakradzega Gruusia sisepoliitilisest olukorrast, avaldas välisminister Paet lootust, et Gruusia sisepoliitiline olukord stabiliseerub ning debatt suundub tänavatelt parlamenti, kus on koht riigi arengut puudutavate küsimuste arutamiseks ja lahendamiseks.

Kohtumistel räägiti ka augustikuise Gruusia-Vene sõjalise konflikti järgsest julgeolekuolukorrast. „ÜRO UNOMIGi missiooni nagu ka teiste rahvusvaheliste vaatlusmissioonide jätkumine on oluline Gruusia elanike turvatundele, aga tähistab ka seda, et Gruusia-Vene sõjaline konflikt ei ole lahendatud,“ rõhutas Paet.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
521 3085
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee