Eesti
English

Paet: Rahvusvaheliste missioonide jätkumine Gruusias on hädavajalik

10.06.2009

Eesti välisminister Urmas Paet ja Gruusia välisminister Grigol Vašadze allkirjastasid Tbilisis toimunud kohtumise järel Eesti-Gruusia harta kahe riigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö tugevdamiseks majandus-, kaitse-, haridus-, teadus- ja kultuurivaldkonnas.

Paet rõhutas, et Eesti ja Gruusia poliitilised suhted on väga tihedad, kuid Eesti soovib suhete edasist arengut mitmetes valdkondades. "Soovime, et jõuaksime peatselt kahe riigi vahelise pensionikindlustusleppe sõlmimiseni," ütles Paet "Soovime lähimas tulevikus sõlmida ka kahepoolse investeeringute kaitse lepingu, et aidata kaasa Eesti ja Gruusia ärikontaktide tihenemisele," lisas ta.

Välisministrid arutasid Eesti ja Gruusia koostööd ka Euroopa Liidu Naabruspoliitika ja Idapartnerluse raames. "Idapartnerlus on Gruusiale ja teistele Idapartnerluse sihtriikidele oluline võimalus Euroopa Liidule lähenemiseks, mida tuleks kasutada," rõhutas Paet. "Toetame Gruusia pingutusi sisuliste reformide läbiviimisel ja riigi seadusandluse harmoniseerimisel," lisas ta.
Ühtlasi räägiti kohtumisel suhetest naabritega ning peatuti piirkonna julgeolekuolukorraga seonduval.

Paet toonitas, et Eesti peab vajalikuks rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende missioonide kohalolekut Gruusias. "Pikaajalise poliitilise lahenduse aluseks konfliktijärgses Gruusias saab olla vaid Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine," ütles Paet. "Rahvusvaheliste missioonide kohalolek, sealhulgas Euroopa Liidu ja ÜRO vaatlusmissioonide mandaatide pikendamine Gruusias toetab inimeste turvatunnet ning kannab samas sõnumit konflikti lahenduse vajadusest," toonitas Paet, et rahvusvahelised vaatlejad vajavad ligipääsu kogu Gruusia territooriumile. Paet märkis, et Eesti jätkab Gruusia toetamist ka NATO-ga lõimumisel.

Gruusia välisminister Grigol Vašadze tänas kohtumisel Eestit Gruusiale osutatud abi eest, nimetades eraldi arengukoostööd ja humanitaarabi 2008. aasta augustis toimunud Vene-Gruusia sõjalise konflikti järel.

Välisminister Urmas Paet esitas Grigol Vašadzele kutse Eestisse. Ministrid avaldasid lootust, et visiit võiks saada teoks juba selle aasta jooksul.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee