Eesti
English

Euroopa Liidu vaatlusmissioon Gruusias vajab tugevdamist

16.03.2009

Välisminister Urmas Paet ütles Brüsselis Gruusia-teemalisel välisministrite kohtumisel, et Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Gruusias tuleb tugevdada ja pikendada. Sama tuleks Paeti sõnul teha ka OSCE ja ÜRO missiooniga, kuigi nende missioonide mandaadid lõpevad selle aasta juunis.

Gruusia arenguid ning ELi-Gruusia ja NATO-Gruusia suhteid käsitleval kohtumisel leiti, et nii EL kui NATO peaksid Gruusia-suunalist tähelepanu veelgi suurendama.

Välisminister Paeti sõnul on oluline EL-Gruusia vabakaubandusläbirääkimiste kiire alustamine ilma täiendavate eeltingimuste seadmiseta. "Eesti ei soovi, et Gruusialt nõutakse enam, kui EL on nõudnud teistelt riikidelt, kellega on alustatud vabakaubandusalaseid läbirääkimisi," lisas ta.

Samuti toetab Eesti võimalikult kiiret ELi-Gruusia viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute sõlmimist.

Kõne all oli ka Genfi kõneluste kulg, millel käsitletakse Gruusia sõjajärgset olukorda. "Kindlasti ei tohi need kõnelused olla mehhanismiks, mille käigus püütakse legitimeerida Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvust," ütles Paet.

Kõneldes NATO-Gruusia suhetest, ütles Paet, et Gruusia on NATOle olnud üks tublimaid partnerriike. "Gruusial on NATO toetus. Viimastel kuudel on loodud NATO-Gruusia komisjon ja iga-aastane rahvuslik programm koostööks Gruusiaga. Rahvuslik programm on Gruusia enda dokument, mis annab talle vabaduse, aga ka vastutuse. Samuti on oluline Gruusia liitumine rahvusvaheliste jõududega Afganistani missioonil," sõnas Paet.

Paet lisas, et Gruusia peab jätkama demokraatlike reformide läbiviimist. "Eesti on Gruusia reforme toetanud ning on valmis seda tegema ka edaspidi."

Gruusia arengute teemalisel kohtumisel osalesid ka USA, Suurbritannia, Türgi, Rootsi, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Tsehhi, Taani, Bulgaaria esindajad, samuti Gruusia välisminister Grigol Vasadze ning Euroopa Liidu eriesindajad Pierre Morel ja Peter Semneby.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee