Eesti
English

Paet kutsus üles parandama inimõiguste olukorda Gruusia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia aladel

12.05.2009

Välisminister Urmas Paet ütles tänases sõnavõtus Euroopa Nõukogu välisministrite kohtumisel Madriidis, et Venemaa ja Gruusia vahelise sõja järel on vajalik tagada rahvusvaheliste abiorgansiatsioonide ja vaatlejate pääs kogu Gruusia territooriumile. "Rahvusvaheliste vaatlejate juurdepääs kogu Gruusiale on eeldus sisepõgenike koju pääsemiseks ning peamiste inimõiguste tagamiseks okupeeritud Lõuna-Osseetias ja Abhaasias. Euroopa Nõukogu peab seda ühehäälselt nõudma," toonitas Paet.

Paeti sõnul alahindasid Euroopa Nõukogu liikmed aasta tagasi relvastatud konflikti puhkemise võimalust kahe liikmesriigi - Venemaa ja Gruusia vahel. "Konflikti järelmitega tegelemine ja ohvrite inimõiguste tagamine on Euroopa Nõukogu poliitilise usaldusväärsuse küsimus," lisas ta.

Paet rõhutas sõnavõtus Eesti valmisolekut ja kutsus Euroopa Nõukogu liikmesriike üles edasi liikuma Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohtu reformiga. "Kohtu tõhusaks tegevuseks inimõiguste ja põhivabaduste tagamisel on eriti oluline kiire kaebuste filtreerimise süsteemi parandamine," märkis Paet.

Välisminister Paet tõi kõnes välja ka uue Euroopa Nõukogu koostööeesmärgi küberkuritegevusega võitlemise osas. "Euroopa Nõukogu, mis on laiapõhjaline organisatsioon, kus kohtub valdav osa Euroopa riike, tähistab tänavu 60. aastat tegevust inimese põhiõiguste ja -vabaduste, õigusriikluse, majandusvabaduse ja demokraatia tagamisel," rääkis Paet. "Uus väljakutse nende eesmärkide täitmisel on koostöö küberkuritegevusega võitlemise osas, sealhulgas küberkuritegevuse konventsiooni osalisriikide ringi laiendamine," rääkis Eesti välisminister.

Täna, 12. mail Madriidis kogunenud Euroopa Nõukogu liikmesriikide välisministrid peatusid lisaks eelmainitud teemadele Euroopa Nõukogu koostööl teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega (EL, OSCE) ning eelseisval Euroopa Nõukogu uue peasekretäri valimisel, milleks koguneb juunikuus Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee.

Euroopa Nõukogu eesistuja Hispaania andis eesistumise üle järgmisele eesistujale, Sloveeniale.

Lugupeetud ajakirjanikud, taustaks Euroopa Nõukogu tegevusest ja eesmärkidest välisministeeriumi aastaraamatus nii inglise kui eesti keeles


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee