Eesti
English

Paet: Maailmas on vähe probleeme, mida saab lahendada ELi ja USA koostööta

25.09.2008

Kolmapäeval, 24. septembril kohtus välisminister Urmas Paet koos Euroopa Liidu kolleegidega Ameerika Ühendriikide välisministri Condoleezza Rice'iga. Arutelud keskendusid arengutele Gruusias ja Venemaal. Seda samuti päevakorras olnud Lähis-Ida rahuprotsessi ja Iraagi tuumaküsimuse teemade kõrval.

Välisminister Urmas Paeti sõnul tõdesid Euroopa Liidu ja USA välisministrid, et Gruusia kriisi ajal saavutati ELi-USA suhetes uus kvaliteet ning maailmas on vähe probleeme, mida saaks lahendada ELi-USA koostööta. „Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid tegid ja teevad ka praegu Gruusia küsimustes väga tihedat koostööd,” ütles Paet. Paet rõhutas, et nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriikide jaoks on Gruusia territoriaalse terviklikkuse küsimus äärmiselt oluline. „Aruteludes kinnitati ühtset seisukohta, et ettevalmistataval Gruusia doonorkonverentsil Brüsselis saavad osaleda vaid riigid, kes tunnustavad Gruusia territoriaalset terviklikkust,” lisas ta.

ELi ja USA välisministrid informeerisid vastastikku, et ettevalmistused Euroopa Liidu vaatlusmissiooni tegevuseks Gruusias kulgevad plaanipäraselt ja missioon võib vaatlustöödega alustada 1. oktoobril. Ministrid märkisid, et lisaks vaatlusmissioonile on oluline Gruusia ülesehituseks plaanitav abi, sealhulgas ÜRO, Maailmapanga ja IMFi koostöö selles küsimuses. „Euroopa Liit on otsustanud anda Gruusia ülesehituseks 500 miljonit eurot järgneva kolme aasta jooksul, esimesed sada miljonit sellest juba sel aastal. Lisanduvad liikmesriikide panused eraldi,” rõhutas Paet. „See on abi põgenike aitamiseks, infrastruktuuri taastamiseks ja arendamiseks, energiasektorile, riigi majanduse ülesehitamiseks ja makromajandusliku stabiilsuse kindlustamiseks,” kirjeldas Paet Euroopa Liidu plaane Gruusias.

Ka tänasel Euroopa Nõukogu ministrite mitteametlikul kohtumisel oli teemaks Gruusia ja Venemaaga seonduv. Ministrid tõdesid vajadust alustada monitooringutegevust ka Venemaa suhtes, et jälgida seniste kokkulepete täitmist. Ühtlasi avaldasid ministrid täielikku toetust Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku kuuepunktilisele plaanile inimõiguste tagamiseks Gruusias toimunud sõjategevuse järel. Ka Euroopa Arengupank on otsustanud anda ÜRO agentuuride kaudu miljon eurot erakorralist raha abi osutamiseks Gruusia konfliktipiirkonnas. „Eesti toetab igati abi suurendamist,” märkis välisminister Urmas Paet tõdedes, et iga Gruusia abistamise fakt on väga tänuväärt.

Kolmapäevased Euroopa Liidu ja USA välisministrite kohtumised toimusid ÜRO Peaassamblee ja Euroopa Liidu ministrite nädala raames. Neljapäeval, 25. septembril on ÜRO Peaassambleel fookuses hariduse, tervise ja võrdsete võimaluste teemad.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee