Eesti
English

Paet: ELi ja USA tihe koostöö Gruusia olukorra lahendamisel on oluline

24.09.2008

Teisipäeval, 23. septembril kohtus välisminister Urmas Paet koos Läti välisminister Māris Riekstiņši ja Leedu välisminister Petras Vaitiekūnasega New Yorgis Ameerika Ühendriikide asevälisministri William Burnsiga.

Kohtumisel arutati Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide partnerlust ja kollektiivkaitse küsimusi NATOs. Välisministrid ja Ameerika Ühendriikide asevälisminister kinnitasid, et oluline on järkjärguline NATO nähtavuse tõstmine Balti riikides. „Konkreetsemalt saab NATO nähtavuse tõstmine väljenduda õhuturbe jätkuvas tagamises ning näiteks NATO õppuste korraldamises Balti riikides,” märkis välisminister Urmas Paet.

Arutati ka olukorda Gruusias ning käimasolevaid ettevalmistusi oktoobris Genfis toimuvaks konverentsiks. USA asevälisminister William Burns informeeris Eesti, Läti ja Leedu välisministreid, et G8 koostöö raames on hetkel kõik kohtumised Venemaaga edasi lükatud seniks, kuni Venemaa on täies ulatuses täitnud Sarkozy-Medvedevi kokkuleppe tingimusi. Seoses olukorraga Gruusias käsitleti ka OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon) ja ÜRO missioonide jätkamist ning Euroopa Liidu vaatlusmissiooni töö alustamist Gruusias. Välisministrid tõdesid, et tihe koostöö Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel on oluline Gruusia olukorra lahendamiseks.

Eesti tõstatas kokkusaamisel ka Iraagi missiooni tuleviku küsimuse. „Eesti peab oluliseks Iraagi missiooni jätkamist julgeolekuolukorra kindlustumiseni ja seni kuni Iraagi pool peab jätkamist vajalikuks,” rõhutas välisminister Paet.

Eesti, Läti ja Leedu välisministrid tervitasid edusamme viisavabastuslepingu sõlmimise protsessi lõpuleviimisel. „Eesti ja Ameerika Ühendriigid on kokku leppinud ka viimases eeltingimuses - raskete kuritegude ennetamise koostööleppe sõlmimises. Seejärel on võimalik viisavabaduse jõustumine,” ütles välisminister Paet. Sama protsess on paralleelselt lõppjärku jõudmas ka Läti ja Leeduga.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee