Eesti
English

Eesti saadab missioonile Gruusiasse kaks vaatlejat

20.09.2008

Eesti saadab Euroopa Liidu vaatlusmissiooni koosseisus Gruusiasse kaks tsiviilvaatlejat. Järgmisel nädalal missioonile minevad Eesti vaatlejad hakkavad tööle Poti piirkonnas.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Euroopa Liidu riigid Gruusiasse suunduva vaatlusmissiooni komplekteerimisel olnud äärmiselt aktiivsed ning tunnetanud missiooni olulisust. „Eesti oli valmis vaatlusmissioonile saatma üheksa vaatlejat, kellest esialgu läheb missioonile kaks,” märkis välisminister Urmas Paet. „Ka teistest Euroopa Liidu riikidest oli osalemise valmisolek sama kõrge, nii et kandidaate oli kaugelt rohkem kui planeeritud kohti.”

Kokku 22st Euroopa Liidu riigist lähetatav 240-liikmelise tsiviilmissiooni vaatlejate ülesanne on olukorra monitoorimine Gruusias sõjategevusega haaratud konfliktipiirkondades ning jälgida kuuepunktilise rahulepingu täitmist kogu Gruusia territooriumil, sealhulgas Lõuna-Osseetias ja Abhaasias.

Euroopa Liidu vaatlusmissiooni mandaat on antud 12 kuuks, 1. oktoobrist käesoleval aastal kuni 20. septembrini 2009.  Missioon võib saada täiendust nelja kuu pärast, mil saab ümber praeguse, esialgses faasis osalevatele vaatlejate missiooniperiood.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee