Eesti
English

Paet: Vene vägede lahkumine Gruusiast on ELi oluline eesmärk

06.09.2008

Laupäeval, 6. septembril jätkus Avignonis Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik Gymnich kohtumine, millest võttis osa ka välisminister Urmas Paet. Arutuse all olid arengud Gruusias ning ELi ja Venemaa vahelised suhted. Ministrid kõnelesid ka olukorrast Ukrainas ning Lähis-Ida rahuprotsessist.

Välisminister Urmas Paet sõnul ei ole Vene väed Gruusias taandunud konfliktieelsetele positsioonidele. „Euroopa Liit peab Venemaalt jätkuvalt nõudma kontrollpostide sulgemist, vägede väljaviimist Gruusiast ja rahuleppe täitmaasumist,” lisas ta.

Välisministrid kinnitasid Euroopa Liidu tugevat poliitilist ja majanduslikku toetust Gruusiale. Nad rõhutasid veelkord, et Venemaa peab austama Gruusia territoriaalset terviklikkust ning tõmbama viivitamatult oma väed tagasi 7. augusti eelsetele positsioonidele, nagu 6-punktilises relvarahus kokkulepitud. „Euroopa Liit ei peaks enne seda ka edasi liikuma viisadialoogiga ega uue partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimistega Venemaaga,” sõnas välisminister Urmas Paet.

Paeti sõnul tuleb võimalikult kiiresti kokku leppida ELi vaatlusmissiooni saatmiseks Gruusiasse. „Otsusele tuleks jõuda Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel 15. septembril,” lisas ta.

Urmas Paet rõhutas, et välispoliitilises plaanis on hädavajalik mõtestada lahti ELi edasine suhtlus Venemaaga. „Venemaa käitumine näitab paradigma muutust ja Euroopa Liit peab oma poliitikat vastavalt kohandama. See on seotud ka Gruusiaga sõlmitud 6-punkti vaherahuleppe täitmisega,” lisas ta.

Rääkides rahuvalveformaadist Gruusias rõhutas välisminister Urmas Paet, et see peab kindlasti muutuma. „Venemaa ei saa enam konflikti ühe osapoolena osaleda rahuvalves Gruusias,” toonitas välisminister Paet. „Euroopa Liit peab arutama võimalusi rahuvalvemissiooni saatmiseks Gruusiasse,” märkis Paet, lisades veel, et Eesti on valmis vastavalt võimekusele sellesse panustama.

Gruusia ülesehitamisest kõneldes toonitas välisminister Paet, et ELi liikmesriigid peavad jätkama abi andmist Gruusiale, kuna humanitaarabi vajadus on endiselt suur. „Rahvusvaheline Gruusia doonorite konverents peaks toimuma võimalikult ruttu,” sõnas Paet. „Samuti peab Euroopa Liit liikuma kiiresti edasi viisalihtsustus- ja süvendatud vabakaubanduslepingute sõlmimise suunas Gruusiaga,” lisas ta.

Välisminister Urmas Paet rõhutas ka eelseisva ELi-Ukraina tippkohtumise olulisust. „On äärmiselt oluline, et Euroopa Liit võtaks arvesse muutunud olukorda ning kinnitaks Ukrainale Euroopa Liidu liikmesuse perspektiivi,” lisas Paet. ELi välisministrid toonitasid, et tänasel hetkel on ELi jaoks olulisem kui varem tugevdada suhteid Ida-Euroopa riikidega.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee