Eesti
English

Paet arutas Gruusia kolleegiga olukorda Gruusias

07.09.2008

Laupäeval, 6. septembril kõneles välisminister Urmas Paet telefonitsi oma Gruusia kolleegi Eka Tkešelašviliga. Ministrid arutasid viimaseid arenguid Gruusias.

Gruusia välisminister Eka Tkešelašvili sõnul on väga tähtis, et Vene väed lahkuksid Gruusiast viivitamatult ning Venemaa peab asuma täitma rahulepet.

Välisminister Urmas Paet andis Gruusia kolleegile ülevaate Euroopa Liidu kavast osutada Gruusiale humanitaarabi. „Lähiajal peaks toimuma rahvusvaheline Gruusia doonorite konverents," sõnas Eesti välisminister.

Urmas Paeti sõnul on väga oluline, et rahvusvahelised vaatlejad ja uurijad saaksid ligipääsu kogu  Gruusia territooriumile, et saada vahetu ülevaade juhtunust ning kõigist asjaoludest.  

Eesti, Läti ja Rootsi suursaadik Tbilisis ning Leedu asevälisminister proovisid 5. septembril külastada piirkonda Vene vägede poolt kontrollitavas nn puhvertsoonis, et hinnata humanitaarolukorda, jagada abi ning saada teavet valitseva olukorra kohta. Vene sõjaväelased takistasid saadikute ning asevälisministri liikumist ja humanitaarabi jagamist Variani ning Karaleti piirkonnas.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee