Eesti
English

Gruusiasse saadetud Eesti humanitaarabi on jõudnud abivajajateni

05.09.2008

Tänaseks on ka Eesti teine humanitaarabisaadetis jõudnud abivajajateni Gruusias - 17 põgenikekeskusesse ning rohkem kui 2500 puudust kannatava inimeseni. Eesti suursaatkonna peamiseks partneriks abi jagamisel kohapeal on Gruusia õpetajate ja haridustöötajate ametiühing.

24. augusti varahommikul Gruusiasse jõudnud 10,5 tonni kaupa laadisid Eesti vabatahtlikud erilennukilt veoautodele, mis viisid humanitaarlasti hoiule Tbilisi kesklinna kooli nr 51. Eesti suursaadik Toomas Lukki sõnul peeti abisaadetise jagamisel enim silmas kannatanud peresid ning lapsi.

„Keskendusime eelkõige abivajajatele, kellel kodukohta tagasipöördumine on kahjuks lähiajal arvatavasti võimatu,“ lausus Toomas Lukk. Lukk selgitas, et Lõuna-Osseetias ning Ülem-Abhaasias paiknenud Gruusia küladest kiiruga põgenenud perekonnad  kaotasid kogu oma vara ning seetõttu pöörati abi jagamisel põhitähelepanu just neile inimestele.

Eesti abi põhiosa moodustasid tekid-padjad, mähkmed, laste riided ja mänguasjad, toiduained ning meditsiinitehnika, mis leidis kasutust erinevates haiglates üle kogu riigi. Mähkmed, Humana Eesti saadetud lasteriided ning kodanikualgatuse korras kogutud mänguasjad  ja  joonistustarbed leiavad kasutust lastelaagrites ning lapseootel emadele mõeldud rehabilitatsioonikeskuses, kus põgenikega tegelevad õpetajad-psühholoogid.

Jätkuvalt on põgenikel suur puudus vooditest-madratsitest, tekkidest, patjadest ja hügieenitarvetest. Hetkeseisuga on Gruusias sõja tõttu kodu ja varata jäänud 66 443 inimest. Neist 45 100 on leidnud ajutise peavarju Tbilisi koolides ja lasteaedades.

Eesti  toetab humanitaarolukorra leevendamist Gruusias jätkuvalt ka ekspertteabega. Eelmisel nädalal  alustas ÜRO lasteprogrammi UNICEF Tbilisi harukontori juures tööd Eestist lähetatud  kriisinõustaja. Lähiajal on kavas Gruusiasse saata veel kolm kriisinõustajat, kes asuvad koostöös UNICEFiga koolitama Gruusia sotsiaaltöötajaid ja lastepsühholooge, laupäeval asuvad Gruusiasse teele Eesti Päästeameti demineerijad. 

Välisministeerium ja Eesti suursaatkond Tbilisis tänavad kõiki abisaadetise komplekteerijaid ja annetusi teinuid. Põhjalikumalt Eesti abisaadetiste jaotamisel tehtust on võimalik lugeda Eesti Tbilisi saatkonna kirjeldustest Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/est/kat_466/10096.html


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6377  654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee