Eesti
English

Eesti saadab Gruusiasse OSCE missiooni raames vaatleja

25.08.2008

Eesti saadab Gruusiasse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rahvusvahelise vaatlusmissiooni raames sõjalise vaatleja Margo Grosbergi.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on oluline, et OSCE sai alustada vaatlejate saatmist Gruusiasse. "Kindlasti peaks vaatlejate arv olema palju suurem, kui see on hetkel," ütles välisminister Paet. "OSCE-l peab olema võimalus saata Gruusiasse kuni sada lisavaatlejat," märkis ta.

Välisminister lisas, et vaatlejatel peab olema ligipääs kõikidesse piirkondadesse üle kogu riigi, sealhulgas Lõuna-Osseetia territooriumile, mis on praegu Venemaa kontrolli all. "Vastavalt relvarahuleppele peab Venemaa väed viivitamatult kogu Gruusia territooriumilt, kaasa arvatud nn puhvertsoonidest, välja tõmbama," rõhutas Paet.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon otsustas möödunud nädalal saata Gruusiasse viivitamatult 20 vaatlejat. Sõjalised vaatlejad jäävad Gruusiasse esialgselt pooleks aastaks. OSCE sõjaliste vaatlejate ülesanne Gruusias on jälgida relvarahuleppe täitmist ning vaherahu tingimuste rikkumiste esinemisel nende fikseerimine.

OSCE missiooni raames saadetakse Gruusiasse kuni sada relvastamata sõjalist vaatlejat erinevatest riikidest. Ülejäänud suunduvad Gruusiasse kohe, kui vastava otsuse on langetanud OSCE Alaline Nõukogu.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 13 085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee