Eesti
English

Välisministeeriumi avaldus seoses sõjategevusega Lõuna-Osseetia piirkonnas

08.08.2008

Eesti kutsub üles viivitamatult lõpetama sõjategevust Gruusia Lõuna-Osseetia piirkonnas vältimaks edasisi ohvreid. Kutsume kõiki konflikti kaasatud osapooli vägivalla viivitamatule lõpetamisele ning kohesele rahumeelsete läbirääkimiste alustamisele. Läbirääkimiste aluseks võiks olla Gruusia presidendi ettepanek ulatusliku autonoomia tagamiseks Lõuna-Osseetiale.

On kahetsusväärne, et Gruusia presidendi poolt 7. augustil tehtud ühepoolsele relvarahuotsusele ei järgnenud samaväärset vastust ning Lõuna-Osseetia jätkas pingete eskaleerimist.

Tuleb tagada, et olukord Lõuna-Osseetias veelgi ei eskaleeruks ega viiks pingete kandumisele teistesse regiooni konfliktikolletesse. Leiame, et Venemaa peab maksimaalselt kasutama oma mõjuvõimu ja kontakte Lõuna-Osseetias ning Abhaasias selliste arengute vältimiseks. Loeme positiivseks Vene rahuvalvajate mittesekkumist eile ja täna öösel Lõuna-Osseetias aset leidnud tulevahetusse.

On oluline, et konflikti kaasatud osapooled väldiksid vaenulike ja pingeid õhutavate avalduste tegemist ning tõkestaksid niinimetatud „vabatahtlike” võitlejate valgumise konfliktipiirkonda. Peame taunitavaks kolmandate osapoolte vahetut sõjalist sekkumist konflikti, mis viib selle edasise eskaleerumiseni.

Edasiste intsidentide vältimiseks peab Eesti vajalikuks, et EL ja OSCE kaaluks võimalusi täiendavate erapooletute vaatlejate saatmiseks piirkonda.

Olukorra kiiremaks lahendamiseks peame vajalikuks, et nii Euroopa Liit ja OSCE reageeriksid adekvaatselt ning kasutaksid kõiki võimalusi pingete vähendamiseks ja rahuprotsessile kaasaaitamiseks. Toetame OSCE eesistujamaa Soome ettepanekut vahendustegevuseks. Vältimaks erinevaid sõnumeid erinevate organisatsioonide poolt peame vajalikuks rahvusvaheliste jõupingutuste tihedat koordineerimist.

Tõenäoliselt on kujunemas vajadus ka rahvusvaheliseks humanitaarsekkumiseks konfliktipiirkonnas. Eesti on omaltpoolt valmis selles jõukohaselt osalema.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee  

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee