Eesti
English

Paet: Venemaa agressioon Gruusias peab viivitamatult ja tingimusteta lõppema

09.08.2008

Vene Föderatsiooni agressioon Gruusia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu tuleb tingimusteta ja kohe lõpetada. „Vene sõjaväe kõik rünnakud, sealhulgas tsiviilobjektidele, tuleb viivitamatult lõpetada. Vene Föderatsioon peab koheselt oma väed Gruusia territooriumilt välja viima,” rõhutas välisminister Urmas Paet. „Sõjategevuse lõpetamine saab luua eeldused rahuläbirääkimiste alustamiseks,” toonitas ta.

Eile arutas ÜRO Julgeoleku Nõukogu sõjalist olukorda Gruusias kahel istungil. „Kõik Julgeoleku Nõukogu liikmed, silmatorkava erandiga Vene Föderatsiooni näol, kutsusid üles viivitamatult vaenutegevuse lõpetamisele,” ütles välisminister Paet. „Venemaa on oma tegevusega järjekordselt näidanud, et ta ei sobi selles piirkonnas rahuvalve tagajaks,” lisas ta.

Välisministeerium avaldab muret ka Vene vägede Lõuna-Osseetiasse sisseviimise põhjenduse üle. Kui relvastatud agressiooni õigustatakse vajadusega kaitsta Vene kodanike huve, siis peaks see mõtlema panema kõik need riigid, kelle territooriumil elab Vene Föderatsiooni kodanikke.

Välisministeerium kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liitu ja teisi rahvusvahelisi organisatsioone kohe astuma samme selleks, et lõpetada Venemaa agressioon Gruusia vastu ja vältida konflikti eskaleerumist naaberregioonidesse.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
52 16 821
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee