Eesti
English

Euroopa Liidu välisministrid kinnitasid üheselt Gruusia territoriaalse terviklikkuse austamise nõuet

13.08.2008

Kolmapäeval, 13. augustil osales välisminister Urmas Paet Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisministrite erakorralisel nõukogul, kus arutati Venemaa rünnakuid Gruusiale.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid võtsid vastu lõppjäreldused, milles rõhutatakse Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, mis on alus Gruusia-konflikti lahendamisel.

Eesti välisministri Urmas Paeti kinnitusel olid liidu välisministrid ühel meelel, et Venemaa tegevus Gruusia vastu ei saa jääda tagajärgedeta. "Selle mõju Euroopa Liidu ja Venemaa suhetele arutatakse peagi liidu välisministrite Gymnichi kohtumisel," ütles Paet.

Samuti toonitasid välisministrid, et arvestades Gruusias toimunut on praegune rahuvalveformaat Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ennast ammendanud. Kohtumisel jäi kõlama ühtne arusaam vajadusest alustada kiiresti kõnelusi uue rahvusvahelise mehhanismi loomise üle.

Välisminister Urmas Paet rõhutas ka rahvusvaheliste vaatlejate kiiret piirkonda saatmise vajadust. "Me peame tegema kõik vajaliku, et ära hoida võimalikku vägivalda tsiviilelanikkonna vastu ning tagada põgenike rahulik tagasipöördumine oma kodudesse. Rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu aitaks sellele kaasa," sõnas Paet.

Suurt tähelepanu tuleb pöörata humanitaarolukorra leevendamisele. "Täna on kõige olulisem, et Venemaa väed lahkuksid Gruusia territooriumilt ning et rahvusvaheline humanitaarabi jõuaks puudust kannatavate inimesteni," ütles Paet. Välisminister lisas, et selleks tuleb viivitamatult tagada rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ligipääs abi vajavatele piirkondadele.

Urmas Paeti sõnul peab demokraatlik maailm andma selgesõnalise hinnangu Venemaa tegevusele ning välja ütlema, et ülemäärase jõu kasutamine Venemaa poolt ei olnud põhjendatud ning pole vastuvõetav. "Sõjaline tegevus ei too probleemidele lahendust ning rünne suveräänse ja demokraatliku riigi vastu pole aktsepteeritav," sõnas Paet.

Lisainfo:

Riia Salsa

Pressiesindaja, Eesti Alaline Esindus Euroopa Liidu juures

+32 473 800 358

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654

52 16 821

pressitalitus@mfa.ee

www.vm.ee

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee