Eesti
English

Eesti annab Gruusiale täiendavat humanitaarabi põgenike abistamiseks

15.08.2008

Seoses suure sisepõgenike arvu ja väga halva humanitaarolukorraga kavatseb välisministeerium saata Gruusiasse täiendavat humanitaarabi.

Eesti jälgib hoolega humanitaarabiolukorda Gruusias ning annab koostöös teiste doonoritega võimetekohase panuse olukorra leevendamiseks. Välisminister Urmas Paeti sõnul tuleb humanitaarolukorra lahendamisele pöörata suurt tähelepanu. „Praegusel hinnangul on Gruusias juba 100 000 põgenikku ning nende abistamisega tuleb kohe tegeleda,” selgitas Paet.

Välisministri sõnul on väga oluline, et rahvusvaheline humanitaarabi jõuaks puudust kannatavate inimesteni. Selleks tuleb viivitamatult tagada rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ligipääs abi vajavatele piirkondadele.

Viimaste abipalvetega on palutud meditsiiniseadmeid, telke, magamiskotte ja voodeid eelkõige sisepõgenike olukorra leevendamiseks.

12. augustil saatis Eesti Gruusiale 5,5 tonni humanitaarabi, mis sisaldas sidemerulle, antibiootikume, infusioonilahuseid, kergvoodeid, esmaabipakendeid, tekke, termolinu, inimeste varingutest päästmise varustust ja kolme kiirabi auto sisustust.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee