Eesti
English

Vene vägede jätkuv kohalolek Gruusias võib tekitada konflikte kohaliku elanikkonnaga

19.08.2008

Teisipäeval, 19. augustil kohtus välisminister Urmas Paet Brüsselis Gruusia uute sõprade kohtumise raames Gruusia välisministri Eka Tkešelašviliga.

Kohtumisel arutati vastloodud NATO-Gruusia komisjoni võimalikku edasist tegevust ja olukorda Gruusias. Välisminister Urmas Paet rõhutas, et „see komisjon peaks koheselt tööd alustama, et toetada Gruusia NATO-suunalist liikumist”.

Välisminister Eka Tkešelašvili avaldas muret Vene vägede kohaloleku pärast Gruusias, sest see pingestab olukorda ning võib tekitada konflikte kohaliku elanikkonnaga.

Urmas Paet toonitas, et „Gruusia praegune olukord ja Venemaa tegevus ei saa olla aluseks NATO liikmesuse tegevuskava (MAP) mitte andmiseks Gruusiale. Detsembris toimuval NATO välisministrite kohtumisel peaks see teema positiivse lahenduse leidma.”

Gruusia uued sõbrad pidasid oluliseks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlejate saatmise alustamist Gruusiasse. Samas leiti, et seoses kahtlustega Gruusias toimuva võimaliku etnilise puhastuse osas, peaks vaatlejate arv olema palju suurem ning neil peab olema ligipääs kõikidesse piirkondadesse üle kogu riigi.

Kohtumisel arutati ka NATO ja kogu rahvusvahelise üldsuse igakülgset abi Gruusia infrastruktuuri taastamiseks.

Gruusia uute sõprade kohtumisel osalesid ka Bulgaaria, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Rumeenia.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
32 473 136 556
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee