Eesti
English

Euroopa Liidu välisministrid kinnitasid toetust Gruusiale

26.05.2008

Esmaspäeval, 26. mail osales välisminister Urmas Paet Brüsselis toimunud välisministrite nõukogul, kus ühe põhiteemana oli kõne all valimistejärgne olukord Gruusias. Välisministrid leidsid, et 21. mail toimunud parlamendivalimised olid korraldatud paremini kui talvised presidendivalimised, ent pöörasid samas tähelepanu vajadusele suhtuda tõsiselt kõigisse vajakajäämistesse. Eesti välisministri sõnul andis Gruusia endast parima, et valimised õnnestuks, läbides edukalt demokraatia testi.

Arutades üldist poliitilist ja julgeolekuolukorda Gruusias, toetas välisministrite nõukogu oma järeldustes Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Välisminister Urmas Paeti sõnul on hiljutised lennuintsidendid Gruusia oluliseks julgeolekuriskiks. „Euroopa Liit peab olema suuteline uurima selliseid intsidente ühtselt ja sõltumatult kõikjal, kus Euroopa Liit oma poliitikatega kaasatud on,“ märkis Paet. Eesti välisministri sõnul tuleb aktiivsemalt rakendada ELi eriesindaja Peter Semneby pakutud usaldus- ja julgeolekumeetmeid ning EL võiks olla Tbilisi ja Gruusia separatistlike regioonide vaheliste kahepoolsete kontaktide edendamise juhtrollis. „Gruusia presidendi märtsi lõpus esitatud uus Abhaasia rahuplaan on kindlasti hea alus sisulisele dialoogile ja konflikti rahumeelsele lahendusele,“ sõnas välisminister Paet. Eesti toetab jätkuvalt Gruusiaga vabakaubandussuhete ja viisalihtsustusdialoogi edasiarendamist.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid vaagisid veel arenguid Lääne-Balkanil, keskendudes parlamendivalimiste-järgsele olukorrale Serbias, ning arutlesid Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooniga seonduvaid arenguid Kosovos. Välisministrid avaldasid lootust, et Serbias moodustakse tugev ja teovõimeline valitsuskoalitsioon. “Euroopa-meelsete jõudude võit valimistel näitab, et Serbia jaoks on tähtis siduda oma tulevik Euroopa Liiduga,“ lausus välisminister Paet. Eesti välisministri kinnitusel on oluline rahvusvahelise üldsuse kohaloleku jätkumine Kosovos ning äärmiselt vajalik on ÜRO, NATO ja ELi tegevuse tõhusam koordineerimine.

Välisministritel toimus seekord ka ühiskohtumine kaitseministritega, keskne teema oli Euroopa Liidu Afganistani-poliitika. Ministrid tõdesid, et Euroopa Liidu roll ja panustamine Afganistanis peaks olema tõhusam ja nähtavam. Eesti välisministri sõnul ei ole Afganistanis võimalik saavutada edu vaid sõjaliste operatsioonidega. „Me peame panustama ka majandus- ja justiitsvaldkonna arendamisse,“ ütles Paet. Välisministri kinnitusel peaks kõigi Afganistani ülesehituses osalevate rahvusvaheliste jõudude ja eri osapoolte koostöö olema tihedam ja koordineeritum.


Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee