Eesti
English

Eesti aitab Gruusial reformida avalik-õiguslikku tele-raadiokompaniid

22.02.2008

Välisministeerium toetab Gruusia avalik-õigusliku tele-raadiokompanii (GTVR - Georgian TV and Radio) reformi nõustamist 195 300 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Välisminister Urmas Paeti sõnul ei toimi demokraatlik ja turumajanduslik ühikond sõltumatu ja tasakaalustatud ajakirjanduseta. "Gruusia on teinud tähelepanuväärseid edusamme kodanikuühiskonna reformimisel. Nüüd on oluline nende muudatustega jätkata, sealhulgas kireva meediamaastiku kaasaegseks ja euroopalikuks kujundamisega," märkis välisminister Paet.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) nõustab Gruusia avalik-õigusliku tele-raadiokompanii reformimist. Projekti raames hinnatakse GTVR-i riske, toetatakse demokraatlikule ühiskonnale omase tasakaalustatud meediaorganisatsiooni kujunemist ja nõustatakse GTVR-i juhtkonda ning töötajaid alustatud reformide läbiviimisel.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2008. aastal 60 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade Eesti arengukoostöö projektidest varasematel aastatel on saadaval välisministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.vm.ee/est/kat_425/  VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee