Eesti
English

Paet: Eesti tervitab Gruusia avatust valimisvaatlusmissioonidele

29.11.2007

Neljapäeval, 29. novembril kohtus välsiminister Urmas Paet Madriidis toimuva Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe) ministrite kohtumise raames Gruusia kolleegi Gela Bežuašviliga.

Kohtumisel olid kõne all presidendivalimised Gruusias, nn külmutatud konfliktid, Gruusia püüdlused NATO ja Euroopa Liidu suunal ning suhted Venemaaga.

Välisminister Paet ütles, et president Mihhail Saakašvili tagasiastumine ning otsus korraldada ennetähtaegsed presidendivalimised järgmise aasta 5. jaanuaril kinnitab Gruusia demokraatia jätkusuutlikkust. "Tervitame ka Gruusia otsust kutsuda presidendivalimistele võimalikult palju vaatlejaid," lausus Paet. Gruusia välisministri sõnul tehakse kõik, et tagada valimiste läbipaistvus. Samuti kinnitas Bežuašvili, et novembri alguses toimunud meeleavalduste ajal suletud Imedi telejaam taasavatakse võimalikult kiiresti.
Ministrid rääkisid veel olukorrast Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. Eesti välisministri sõnul peab rahvusvaheline üldsus tegelema aktiivsemalt külmutatud konfliktide lahendamisega, et vähendada võimalusi Gruusia-vastasteks provokatsioonideks.

Veel räägiti Gruusia arengutest NATO ja Euroopa Liidu suunal ning NATO liikmelisuse tegevuskava (Membership Action Plan - MAP) andmist Gruusiale. Eesti välisminister kinnitas, et Eesti toetab Gruusia NATO suunalisi püüdlusi. "Gruusia peab jätkama oma ettevalmistusi liikmelisuse tegevuskava saamiseks endises tempos," ütles Paet. "Samuti on oluline, et Euroopa Liit alustaks võimalikult kiiresti Gruusiaga kõnelusi viisalihtsustuse osas," lisas ta.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee