Eesti
English

Eesti aitab Gruusial kohtusüsteemi tõhustada

26.02.2007

Esmaspäeval, 26. veebruaril kirjutas välisminister Urmas Paet alla käskkirjale, millega kiideti heaks justiitsministeeriumi arengukoostööprojekt Gruusia kohtusüsteemi haldussuutlikkuse tõstmiseks. Projekti elluviimiseks eraldatakse välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest 275 000 krooni.

Projekti eesmärgiks on tõhustada Gruusia õigusemõistmist uute tehnoloogiate tutvustamise läbi ning töötada välja ettepanekud kohtumenetluse kiirendamiseks. Välisminister Urmas Paeti sõnul tõuseb kohtusüsteemi tõhustamisest tulu kogu Gruusia riigile. "Tõhus kohtusüsteem loob eeldused inimõiguste kaitseks, majandusliku kindluse tekkeks ning majandusarengu kiirendamiseks," märkis Paet.

Gruusia alustas kohtusüsteemi reformimist 2005. aastal. Täna on suurimad raskused suur kohtuasjade jääk, vakantsed kohtunikukohad, kohtusüsteemi struktuurist tulenev ebaefektiivsus ning oluliselt muutunud õiguskord, mis toob kaasa nii õigusvaidluste arvu kasvu kui nende lahendamisega kaasnevate uute seaduste tõlgendamisraskused.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel:
http://www.vm.ee/est/kat_425/


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee