Eesti
English

Eesti toetab Gruusia ja Moldova diplomaatide õpinguid Eesti Diplomaatide Koolis

03.04.2007

29. märtsil kirjutas välisminister Urmas Paet alla käskkirjale, millega kiideti heaks Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) projekt kahe Gruusia ja ühe Moldova noore diplomaadi koolitamiseks 2007/2008. õppeaastal. Projekti elluviimiseks eraldatakse välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest 452 400 krooni.

EDK projekti eesmärk on kaasa aidata Moldova ja Gruusia välisministeeriumide haldussuutlikkuse tõstmisele olukorras, kus need riigid vajavad kiiresti noori rahvusvaheliste suhete ning regionaalse integratsiooni alal koolitatud ametnikke. Välisminister Urmas Paeti sõnul aitab välissuhtlemise süsteemi kaasajastamine muuta Gruusial ja Moldoval euro-atlandi suunalist liikumist efektiivsemaks. ”Moldovale ja Gruusiale pakutav Eesti reformi- ja integratsioonikogemus kergendab mõlemal riigil Euroopa Liiduga sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingu eesmärkide ja prioriteetide elluviimist,” ütles Paet.

EDK on ka varasematel aastatel samalaadseid projekte läbi viinud. 2005/2006. ja 2006/2007. õppeaastal õppis EDKs ühtekokku 19 stipendiaati Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast. Mõlemal õppeaastal rahastati Eesti arengukoostöö summadest ka ühe Gruusia ja ühe Moldova noore diplomaadi õpinguid.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaate varasemate aastate arengukoostöö projektidest leiate välisministeeriumi kodulehelt:
http://www.vm.ee/est/kat_425/VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee