Eesti
English

Välisministeerium toetab enam kui 2,3 miljoni krooniga Gruusia kutsehariduse arendamist

21.06.2007

Välisminister Urmas Paet allkirjastas käskkirja, millega välisministeerium eraldab 2 306 701 krooni Gruusia kutseharidussüsteemi kaasajastamiseks.

Gruusia haridussüsteem on pöördeliste reformide etapis. Vaja on muutusi koolide õppetöö sisus ja korralduses ning koolijuhtimises. "Oleme sarnase tee aastatega läbi käinud ja teame, kui oluline on väline toetus ning võimalus õppida teiste kogemustest," ütles välisminister Paet. "Eesti kogemused ja teadmised on Gruusias väga oodatud," lisas ta.

Tartu Kutsehariduskeskuse projekti käigus jagavad Eesti eksperdid Gruusia kutseõpetajatele, koolijuhtidele ning haridus- ja teadusministeeriumi spetsialistidele Eesti kutsehariduse kujundamise kogemusi. Projekt kestab kolm aastat ning lõpeb konverentsiga, kus Gruusia haridus- ja teadusministeerium tutvustab Gruusia kutsehariduse arengusuundi, koolijuhid koolide arengukavasid ning kutseõpetajad eriala arendamisega seonduvat.

Projekti kogueelarve on 3 miljonit krooni ning see viiakse ellu koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ja nelja Eesti kutseõppeasutusega - Tartu Kutsehariduskeskus, Narva Kutseõppekeskus, Tallinna Ehituskool ja Eesti Mereakadeemia Merekool.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel:
http://www.vm.ee/est/kat_425/5084.html


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee