Eesti
English

Paet: Eesti toetab NATO liikmelisuse tegevuskava andmist Gruusiale

03.07.2007

Teisipäeval, 3. juulil kohtus välisminister Urmas Paet Batumis Gruusia asepeaministri Giorgi Baramidze ning välisministri Gela Bezhuashviliga.

Gruusia ministrid andsid ülevaate arengutest Euroopa Liidu ja NATO suunal ning olukorrast Lõuna-Osseetias ja Abhaasias.

Välisminister Paet tunnustas Gruusia edusamme NATOga lõimumisel ning avaldas toetust liikmelisuse tegevuskava (Membership Action Plan - MAP) andmisele Gruusiale. "Liikmelisuse tegevuskava andmine on Gruusia jaoks oluline märk NATO toetuse ja edasiste plaanide kohta," sõna Paet. Külmutatud konfliktid ei tohi Paeti sõnul NATO liikmelisuse tegevuskava andmist takistada.

Veel arutati Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustus- ja tagasivõtulepinguga seonduvat. "Euroopa Liit peaks võimalikult kiiresti alustama Gruusiaga läbirääkimisi viisalihtsustuslepingu küsimuses, kuna see on kasulik mõlemale poolele," rõhutas välisminister.

Lisaks muudele päevakajalistele küsimustele arutasid ministrid ka kahepoolseid suhteid. Pooled leidsid, et investeeringute kaitse leping kahe riigi vahel tuleks sõlmida võimalikult kiiresti. Samuti oli kõne all Gruusia saatkonna avamine Tallinnas. Gruusia välisminister Bezhuashvili kinnitas, et Gruusia avab oma saatkonna Tallinnas järgmise aasta alguses.

Välisminister Urmas Paet viibib Gruusias seoses osalemisega konverentsil "Euroopa naabruspoliitika rakendamine Gruusias".


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee