Eesti
English

Välisminister tõstatas Põhja- ja Baltimaade välisministrite kohtumisel Gruusia raketiintsidendi teema

17.08.2007

Reedel, 17. augustil osales välisminister Urmas Paet Soomes Turus Balti riikide ja Põhjamaade (Nordic-Baltic-Eight, NB8) välisministrite kohtumisel. Kohtumisel olid kõne all NB8 koostöö senised saavutused ning tulevikuväljavaated.

Välisminister Urmas Paeti algatusel arutati kohtumisel Gruusia raketiintsidendiga seonduvat. Välisminister Paet väljendas lootust, et intsidendi kiire, põhjaliku ning sõltumatu ekspertiisi käigus tuvastatakse selle toimepanijad ning asjaolud. "Toimunu tõestab taas, kuivõrd oluline on Vene vägede väljaviimine Gruusia territooriumilt ning külmutatud konfliktide lahendamine regioonis," rõhutas Paet. Eesti välisminister lisas, et midagi sellist ei oleks toimunud, kui Istanbuli kohustused oleksid õigeaegselt täidetud ning Gruusia territoriaalset terviklikkust respekteeritud. Välisminister pidas oluliseks, et ekspertide rühm, mille koosseisus on ka Eesti spetsialistid, saaks uurimist teostada mõne rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni (OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe) egiidi all.

NB8 koostöö küsimusi arutades leidsid välisministrid, et see aitab tagada Läänemere-äärsete riikide stabiilse ja säästva arengu ning turvalisuse. Urmas Paeti sõnul on Läänemeremaade Nõukogu tegevusel olnud palju häid ja edukaid tulemusi, kuid on ka valdkondi, kus koostöö on äärmiselt vajalik, aga eesmärkideni jõudmiseks tuleb teha veel pingutusi. "Jätkuvalt on vaja teha tihedat koostööd keskkonna-, energeetika-, majandus-, transpordi- ja piiriületusküsimuste edukaks lahendamiseks," tõdes Paet.

Põhja- ja Baltimaade välisministrite kohtumisel lepiti kokku, et 2008. aastal koordineerib NB8 koostööd Eesti ning et välisministrite järgmine kohtumine toimub aasta pärast Eestis.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee