Eesti
English

Välisministeerium toetab ligi 1.9 miljoni krooniga Gruusia, Moldova ja Ukraina ülikoolide kaasamist siirdeuuringute võrgustikku

02.07.2007

Välisminister Urmas Paet allkirjastas käskkirja, millega välisministeerium eraldab 1 899 782 krooni Gruusia, Ukraina ja Moldova ülikoolide kaasamiseks siirdeuuringute võrgustikku.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Euroopa ühiseid väärtusi kandvate Põhjala ja Baltimaade kogemuste jagamine oluline nende riikide siirdeuuringute alase pädevuse suurendamisel. "See aitab kaasa kiiremale reformide läbiviimisele Gruusias, Ukrainas ja Moldovas, mis on oluline eeldus lähenemisel Euroopa Liidule ja NATOle," ütles Paet.

Tartu Ülikooli Euroopa Liidu Kolledži projekti eesmärgiks on tugevdada Gruusia, Moldova ja Ukraina ülikoolide sotsiaalteaduste valdkonna akadeemilist kompetentsi, kaasates need riigid Põhjala-Balti-Venemaa siirdeuuringute võrgustikku.

Projekti kogumaksumus on 2 202 666 krooni ning see kestab kuni 2010. aasta 31. oktoobrini. Selle vältel toimuvad siirdeuuringute ja –õpingute valdkonna ekspertide vastastikused akadeemilised töövisiidid ning ühisseminarid. Samuti eraldab Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž rahvusvahelise siirdeuuringute programmi Prometheus raames avaliku konkursi korras 8 täisstipendiumit õppeaastas.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel:

http://www.vm.ee/est/kat_425/5084.html

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee