Eesti
English
Reisimine Gruusiasse »

Gruusia - Reisiinfo

23.01.2018

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Gruusias viisavabalt kuni 1 aasta, pass peab kehtima kogu reisi vältel. Pikemalt riigis viibida soovijatel tuleb taotleda D-viisa ja/või elamisluba. Eesti kodanikud võivad riiki siseneda  kehtiva passi või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitame Gruusiasse reisides siiski ka passi kaasa võtta, kuna reisides ületatakse Schengeni välispiir.

Uue seaduse „Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute õiguslik staatus“ inglisekeelne tekst on leitav siit.
Juhime tähelepanu sellele, et Gruusial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike sellest koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Gruusia Suursaatkond Tallinnas
Viru väljak 2, Metro Plaza
10111 Tallinn
Tel: +372 69 88 590
Faks: +372 64 13 000
E-mail: embassy.georgia@mail.ee, tallinn.emb@mfa.gov.ge,                http://www.estonia.mfa.gov.ge

Konsulaarteenused
esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev 11.00-13.00 ja 14.00-16.00
Viru väljak 2, Metro Plaza
10111 Tallinn
Tel: +372 69 88 593
Faks: +372 64 13 000
E-mail: embassy.georgia@mail.ee

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimise reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i 
(TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

 

Alates 1. märtsist 2018 on välisriigis registreeritud sõidukiga Gruusia territooriumile sisenedes liikluskindlustuse omamine kohustuslik.

Täiendav info Gruusia Kohustusliku Liikluskindlustuse Keskusest.

 

Ravimite sissetoomine Gruusiasse ja teatud juhtudel ka väljavedu võib olla seotud piirangutega, sh võib näiteks olla nõutav kaasa toodava ravimi eelnev registreerimine, selle kohta on soovitav eelnevalt tutvuda informatsiooniga Gruusia maksuameti veebis.

TÄHELEPANUKS

Välisministeerium soovitab võimalike probleemide vältimiseks säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Ööklubides-baarides-restoranides on soovitav enne tellimuse esitamist tutvuda menüüs toodud toodete ja teenuste hindadega, et vältida hilisemaid ebameeldivaid üllatusi arve esitamisel.

Väljaspool asulaid (eriti mägedes) on soovitav liikuda usaldusväärse saatjaga.
Talvel ja kevadel on mägedes laviinioht ning sageli kehtivad sõidukitele liikumispiirangud. Vihma ja suurvee ajal muutuvad teed mägedes raskesti läbipääsetavaks, seetõttu tuleks mägedesse reisi planeerides jälgida ilmateadet ja kohalikke teateid teeolude kohta
nii meedias kui Gruusia Maanteeameti veebilehel.

Gruusia asub seismiliselt aktiivses piirkonnas. Kriisiolukorras (maavärin, epideemia, rahutused, relvastatud konflikt jne) edastab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele tegevusjuhiseid raadiojaam sagedusel 102,6 Mhz.

Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud.

Gruusias kehtiv okupeeritud territooriumite seadus lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides. Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all, sh üle Venemaa piiri) on illegaalne. Piiririkkumist karistatakse rahatrahviga või vabadusekaotusega. Ka kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikus ning jälgida võimude korraldusi. Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas.

Ettevõtlustegevus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on lubatud üksnes Gruusia keskvõimude eriloal. Igasugune eelnevalt kooskõlastamata ettevõtlustegevus , sh ka sellise tegevuse rahastamine, loetakse illegaalseks ja on kriminaalselt karistatav, vastutusele võetakse nii ettevõtted kui ka neid esindavad isikud. Eranditeks on vaid humanitaarabi andmisega seonduv tegevus (toiduabi, arstiabi jms).
Soovitame ettevõtetel, kes kavandavad ettevõtlustegevust Gruusias, sh okupeeritud aladel, kontakteeruda Eesti saatkonnaga Tbilisis.

Lähemalt okupeeritud alade poliitika kohta loe palun Gruusia Reintegratsiooni riigiministri leheküljelt.

Enne reisile asumist soovitame sõlmida tervisekindlustuslepingu, sest arstiabi välismaalasele on kallis.
Soovitame pöörata tähelepanu toidu ja joogivee kvaliteedile ning eelistada kraaniveele pudelivett. Arvestada tuleb sellega, et esineb vee ja elektrikatkestusi.

Kuigi vaktsineerimine ei ole enne Gruusiasse reisimist kohustuslik, tuleks silmas pidada, et WHO andmetel esineb riigi kaguosas malaariaoht.                                                                             

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks Vaktsiin.ee kodulehelt.

Augustis võib temperatuur sisemaal tõusta üle 40 kraadi, seetõttu on reisides soovitatav alati võtta kaasa joogivett. Puhkuse ajal sõidavad paljud kohalikud elanikud ja turistid Musta mere äärde (eelkõige Batumisse ja Kobuletisse) ning liiklus Tbilisit ja Batumit ühendaval maanteel M27 on tihe. Teel olles arvestage, et sõidutulesid kasutavad kohalikud vaid äärmisel vajadusel, eriti ohtlik on päikeseloojangu aeg, kui karja koju aetakse ja koduloomad on teel.

Gruusias arveldatakse peamiselt sularahas, maksekaardiga tasumise võimaluste arv on aastatega küll kasvanud, kuid siiski esineb vahel tõrkeid. Tbilisis on piisavalt pangaautomaate ja valuutavahetuspunkte.

Gruusias kehtivad EL juhiload. Asulates on kiirusepiirang 60km/h, mujal 80 km/h, sõidukiirust kontrollitakse mh kaamerate abil.
GSM levi on hea.

Üldine hädaabi telefon on 112 (vajadusel ühendatakse politsei, kiirabi või tuletõrjega, vt. ka http://112.gov.ge/?lng=eng)

Uuri enne reisi ka Gruusia reisiinfot.

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab  Eesti Saatkonnast Tbilisis või Eesti Aukonsulaadist Gruusias.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee