Eesti
English

Mikser Khurvaletis: Lõuna-Osseetia ja Abhaasia on Gruusia lahutamatud osad

26.04.2017

Välisminister Sven Mikser kinnitas täna Khurvaleti küla juures Gruusia ja Lõuna-Osseetia administratiivjoont külastades Eesti toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. „Lõuna-Osseetia ja Abhaasia on Gruusia lahutamatud osad,“ rõhutas Mikser.

Mikser toonitas, konfliktile on oluline leida rahumeelne lahendus ning selleks peavad jätkuma Genfi kõnelused. „Venemaa-poolne ebaseaduslik tegevus okupeeritud territooriumite suunal kahjustab püüdeid leida konfliktile rahumeelset lahendust ning seetõttu ohustab ka regiooni julgeolekut ja stabiilsust,“ sõnas Mikser. Ta pidas samuti väga oluliseks, et rahvusvahelise kogukonna tähelepanu oleks kõikide teiste kriiside kõrval jätkuvalt ka Gruusia okupeeritud aladel toimuval.

Mikser väljendas muret Venemaa tegevuse mõjude üle inimõigustele ja humanitaarolukorrale okupeeritud Gruusia territooriumidel Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. Välisminister rõhutas Euroopa Liidu Gruusia vaatlusmissiooni (EUMM) kui ainsa rahvusvahelise vaatlusmissiooni tähtsust Gruusias julgeolekusse panustamisel ning pingete ohjeldamisel.

Fotod administratiivjoone külastusest Khurvaletis: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576809...

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee