Eesti
English
Äriinfo »

Gruusia

07.07.2017

Gruusia ärikeskkond on rahvusvahelistes pingeridades kõrgel kohal äritegevuse lihtsuse ja korruptsiooni taseme näitajate põhjal. Bürokraatia on tehtud võrdlemisi lihtsaks, paljud teenused on kättesaadavad ühe akna põhimõttel toimivatest teeninduskohtadest. (Public Service Hall http://psh.gov.ge/ ) Gruusia pingutab välisinvesteeringute meelitamise nimel mh maksusüsteemi kohandades. 1. jaanuarist 2017 jõustus Eesti ettevõtjatele tuttav ettevõtete tulumaksu süsteem.

Maksuameti tegevuse kohta on ettevõtjatel etteheiteid seoses kohati liig jõulise tegutsemisega, mis võib olla tingitud nn valitsuse seatud plaanide täitmise vajadusest. Suurimaks takistuseks äri arendamisele peetakse kvalifitseeritud tööjõu puudust ning väga kallist laenuraha. Samas on kaks suurimat kommertspanka noteeritud Londoni börsil, finantssektor tugev ja pidanud vastu majandus- ja finantskriisidele.

1. juulil 2017 jõustus ELiga sõlmitud assotsiatsioonileping s.h kõikehõlmav vabakaubandusleping. See tähendab tariifivaba kaubandust peaaegu kõigi kaubagruppide puhul ning teisalt esitab nii tootmisele kui kontrollisüsteemile hulga EL standarditele vastavaid tehnilisi nõudeid.

2016 sügisel lõpetasid Gruusia ja Hiina kahepoolse vabakaubanduslepingu läbirääkimised. Hiina kohalolu Gruusias on märgatav.

Gruusial on potentsiaali kujuneda regionaalseks transpordi- ja logistikakeskuseks, selle nimel mitmeid infrastruktuuri projekte ida-lääne suunal maanteede ja raudtee parandamine, uue süvasadama rajamine Musta mere rannikule. Esimesed rongid on liikunud Hiinast Gruusiasse.

Majandust ja rahandust puudutavate statistiliste näitajatega on võimalik tutvuda Gruusia Keskpanga, Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja Säästva Arengu Ministeeriumi kodulehtedel.

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2&lng=eng

http://mof.ge/en/

http://www.economy.ge/?lang=en

Gruusia majanduskeskkonnaga saab tutvuda  Enterprise Georgia kodulehel

http://enterprisegeorgia.gov.ge/en/home

2016. a oli Eesti ja Gruusia kaubavahetuse kogumaht 7,8 miljonit eurot (eksport 5,4 ja import 2,4 miljonit). Otseinvesteeringuid on Gruusiasse tehtud 39 miljonit ja vastupidi 455 tuhat eurot.


 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee