Eesti
English

Eesti toetab jätkuvalt Gruusia euroatlantilist lõimumist

19.11.2013

17. novembril osalesid välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus ja Eesti suursaadik Gruusias Priit Turk Gruusia uue presidendi Giorgi Margvelašvili ametisse vannutamise tseremoonial.

Eesti presidendi ja valitsuse nimel õnnitlusi edastades kõnelesid asekantsler Lauri Bambus ning suursaadik Priit Turk kohtumisel Gruusia uue presidendi Giorgi Margelašviliga Eesti ja Gruusia kahepoolsetest suhetest ning võimalustest koostööd tihendada.

Asekantsler Bambus kinnitas president Margvelašvilile Eesti jätkuvat toetust Gruusia euroatlantilisele lõimumisele ning tunnustas Gruusiat euroopalike valimiste läbiviimise osas. Gruusia president Margvelašvili tänas Eestit jätkuva toetuse eest ning avaldas lootust, et tal tekib peagi võimalus Eestit külastada.

Asekantsler Bambus ja suursaadik Turk kõnelesid vestlustes Gruusia välisministri, kaitseministri, majandusministri ning kultuuriministriga Eesti ja Gruusia vahelisest koostööst ning Gruusia integratsioonist Euroopa Liidu ja NATOga.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee