Eesti
English

Vastuvõtt PRAXISE koolitusel osalenud Gruusia kodanikuühenduste esindajatele

04.10.2013

Oktoobri alguses jõudis lõpule SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt aasta jooksul ellu viidud arengukoostöö projekt, mille eesmärgiks oli tõsta Gruusia kodanikeühenduste suutlikkust ja võimekust osaleda poliitikakujundamisel. 04.10. toimus projekti lõpetamise puhul saatkonnas vastuvõtt koolitusel osalenud Gruusia kodanikuühenduste esindajatele.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee