Eesti
English

Kodanikuühiskonnateemalise arengukoostöö projekti II seminar Tbilisis

18.03.2013

Käesoleval kuul jätkus Eesti ja Gruusia arengukoostöö projekt, mille raames koolitasid Eesti spetsialistid Gruusia kolmanda sektori organisatsioone  eestkostesuutlikkuse alal. Poliitikauuringute Keskus Praxise poolt elluviidava projekti peamiseks eesmärgiks on panustada Gruusia ühenduste suutlikkusse ja võimekusse osaleda poliitikakujundamisel, omavahelisel koostööl ning ka koostööl avaliku sektoriga. Kahepäevasest seminarist võttis osa ligi 20 Gruusia kolmanda sektori organisatsiooni. Kolmas, ühtlasi viimane seminar leiab Tbilisis aset septembris, millele järgneb organisatsioonide külastus Eestisse. Koostööprojekt kestab 2013. aasta lõpuni ning selle maksumus on ligi 50 000 eurot.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee