Eesti
English

AVATUD TAOTLUSVOOR arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas ja Ukrainas

23.02.2011

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011 – 2015 arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:

  1. valitsusasutused või selle hallatavad asutused;
  2. kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud);
  3. Eesti vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.

Taotlusvooru maht idapartnerluse riikidele on 300 000 eurot (sellest Gruusia 130 000 eurot, Moldova 85 000 eurot, Ukraina 85 000 eurot). Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest 2,5% võib näidata mitterahalise sissemaksena). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 3196 eurot. Projekti kestus on kuni 24 kuud.

Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia. Taotlused palume saata või tuua aadressil: Arengukoostöö büroo, välismajanduse ja arengukoostöö osakond, Välisministeerium, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; e-post: taotlusvoor@vm.ee märgusõnaga „Arengukoostööprojektide 2011. aasta avatud taotlusvoor: idapartnerlusriigid“.

Taotlusi võetakse vastu 23. veebruarist kuni 9. maini 2011 tööpäeviti kl 8:30 – 17:00.
Taotluse esitamise tähtaeg on 9. mai 2011 kl 17:00.

Taotlusdokumentatsioon, arengukava, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on leitav Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee/arengukoostoo

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee