Eesti
English

Eesti arengukoostöö peamised partnerid on Afganistan ja ELi Idapartnerluse riigid

06.01.2011

Valitsus kiitis täna heaks Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava aastateks 2011–2015 ja arengukava rakendusplaani aastateks 2011–2012.

Välisminister Urmas Paet märkis, et Eesti arengukoostöö sihtriikide osas on lisandunud võimalus teha süvendatult koostööd kõigi Euroopa Liidu Idapartnerluse sihtriikidega. „Ennekõike Ukraina, Gruusia, Moldova, Aserbaidžaani ja Armeeniaga, kus meie abi on oodatud ning kasulik. Samuti on jätkuvalt Eesti arengukoostöö oluline partner Afganistan,“ selgitas Paet.

Välisministri sõnul keskendub uus arengukava senisest enam ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele. „Sellest tulenevalt pöörame uue valdkonnana tähelepanu tervishoiusektori arendamisele, kus toetume peamiselt Eesti tegevustele Afganistanis ja rahvusvahelistes organisatsioonides,” sõnas Paet. „Senisest rohkem püüame tegeleda ka naiste õiguste tagamise ja nende olukorra parandamisega ning samuti majanduse, sealhulgas kaubanduse ja põllumajanduse arendamisega,” lisas ta. Läbiva teemana näeb strateegia ette ka IT-lahenduste arendamise ja kasutamisega seotud tegevusi.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on arengukoostöö ja humanitaarabi tähtsad välispoliitika valdkonnad ning on oluline, et Eesti panus ja aktiivsus nendes valdkondades lähiaastatel kasvaks. „Oleme seadnud eesmärgiks 2015. aastaks eraldada arenguabi vahendeid vähemalt 0,17% ulatuses RKPst, liikudes sellega Euroopa Liidu soovitusliku arengukoostöö rahastamise panuse suunas, mis on 0,33% RKPst,” ütles Paet.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee