Eesti
English

Rahvusvahelistel vaatlejatel peab olema ligipääs kogu Gruusia territooriumi ulatuses

19.02.2009

Välisminister Urmas Paet ja Gruusia parlamendi esimees David Bakradze rõhutasid neljapäeval, 19. veebruaril toimunud kohtumisel Tallinnas, et rahvusvahelistele vaatlusmissioonidele peab olema tagatud ligipääs kogu Gruusia territooriumi ulatuses. "Rahvusvahelise kohaloleku roll Gruusias ja ligipääs kogu riigi territooriumile on regiooni stabiliseerimisel väärtusliku kaaluga," ütles Paet.

Kohtumisel olid kõne all ka kahepoolsed suhted, Gruusia euroatlantilised pürgimused ning olukord Gruusias.

Paeti sõnul on Eesti Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisalihtsustuslepingu ning vabakaubanduslepingu sõlmimise kiirendamise aktiivne toetaja. "Euroopa Liit peaks võimalikult kiiresti sõlmima Gruusiaga viisalihtsustuslepingu, kuna see on kasulik mõlemale poolele," rõhutas välisminister. Paet nimetas ebaloogiliseks olukorda, kus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias elavatel Vene kodanikel on võimalus lihtsustatud korra alusel Euroopa Liitu reisida, samas kui Gruusia kodanikel seda pole.

Rääkides Gruusia püüdlustest NATO suunal märkis välisminister Urmas Paet, et Gruusia on näidanud kindlat tahet jätkata oma kohustuste täitmist riigi reformimisel. "Gruusia peab jätkama demokraatlike reformide läbiviimist. Eesti on valmis vajadusel ja Gruusia soovil oma reformikogemust jagama. Eesti toetab Gruusias kõiki poliitilisi jõude, kes aitavad kaasa riigi arengule," sõna Paet.

Gruusia on üks Eesti arengukoostöö prioriteetriike. „Eesti toetab järjekindlalt Gruusia demokraatlikku arengut ja riigi institutsioonide ülesehitamist. Oleme jätkuvalt valmis korraldama arengukoostöö raames Gruusia ametnikele huvipakkuvatel teemadel seminare, näiteks Euroopa Liiduga integreerumise valdkonnas,” lisas Paet.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7628
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tbilisis Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Tbilisi, Gruusia tel. +995 32 2365 122, e-mail: tbilisisaatkond@mfa.ee, tbilisi.consular@mfa.ee